Monday, January 21, 2013

ဘာေတး၏ေဆာင္းပါး 7day news


Liked · November 7, 2012 

ရက္စက္မႈအေဟာင္း ေဖာ္ထုတ္မႈအသစ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ

ဘာတီးလ္လစ္တနာေရးသား၍ ေက်ာ္မ်ဳိးဘာသာျပန္ဆိုသည္

လြန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ခန္႔က လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး ေက်ာင္းသားအဖဲြ႕တစ္ခုက က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ေသြးထြက္သံယို ရက္စက္မႈတစ္ခုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဆက္လက္ေျခာက္လွန္႔ေနသည္။ ထိုအမႈမွာ ႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ ၎တို႔၏ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ားႏွင့္ ယခင္စစ္အစိုးရ၏ အဖဲြ႕၀င္ေဟာင္းမ်ားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ အစုိးရသစ္တို႔အတြက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာအက်ဳိးဆက္မ်ား ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။

ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ခန္႔မွ်ၾကာေအာင္ ၎တို႔၏နာက်င္မႈႏွင့္ ေဒါသတို႔ကို ဖံုးအုပ္ထားခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုအမႈတြင္ သားေကာင္ျဖစ္ခဲ့ရသူမ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ား၊ အသက္မေသဘဲက်န္ရစ္ခဲ့သူမ်ားသည္ ယခုအခါ အမႈတြင္တာ၀န္ရွိခဲ့သူမ်ားကို တရားစီရင္သင့္ေၾကာင္း ေတာင္းဆိုေနၾကေပၿပီ။စြပ္စဲြခံရေသာ လူသတ္သမားမ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕မွာ ႏိုင္ငံတကာအင္န္ဂ်ီအိုအဖဲြ႕မ်ားက ပ့ံပိုးေပးမႈျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေနၾကသည္။ တရားမွ်တမႈသည္ ထုိေနရာ၌ပင္ လမ္းဆုံးသြားေတာ့မည္လား။ ၿပီးေတာ့လည္း ယင္းအဖြဲ႕၏ အတိတ္ကမတရားမႈမ်ားကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအတြက္ေရာ စစ္တပ္သည္ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ခြင့္ျပဳပါမည္လဲ။

ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေကာင္းစြာသိနားလည္ထားကာ သတိရွိရွိႏွင့္ပင္ တိတ္ဆိတ္ေနခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာလူမ်ဳိး သတင္းရင္းျမစ္တစ္ခုက ေျပာသလိုပင္။ “တကယ္မေမ့ႏိုင္ၾကေသးေပမယ့္၊ သူတို႔ရဲ႕ ရဲေဘာ္ေတြကို သတ္ခဲ့တဲ့သူေတြကို ခြင့္လႊတ္ၾကမယ္ဆိုရင္ ၁၉၈၈ ခု စစ္တပ္ရဲ႕က်ည္ဆန္ေတြေၾကာင့္ အသတ္ခံခဲ့ရတဲ့ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ တရားမွ်တမႈကေရာဘာလဲ။ ဒါမွမဟုတ္လည္း ေမွာင္မည္းတဲ့ အက်ဥ္းေထာင္အခန္းေတြထဲမွာ သူတို႔ငယ္ဘ၀ရဲ႕ အခ်ိန္အမ်ားစုကို ကုန္ဆံုးေစခဲ့ရ၊ အႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရသူေတြအတြက္ တရားမွ်တမႈကေရာ ဘာျဖစ္မလဲ”ဟူ၍

၁၉၉၂ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ တ႐ုတ္နယ္စပ္အနီးရွိေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္စစ္တပ္ဦး ABSDF မွ ေျမေအာက္သူပုန္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ရဲေဘာ္မ်ားထဲမွ သံုးပံုတစ္ပံုနီးပါးခန္႔ (သို႔မဟုတ္) ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္၏ စုစုေပါင္းလူဦးေရ ၃၅၀ မွ ၄၀၀ ခန္႔အတြင္းမွ လူေပါင္း ၁၀၇ ဦးကို စစ္အစိုးရႏွင့္ ၎၏ေထာက္လွမ္းေရးဌာနအတြက္ သူလွ်ဳိလုပ္ေပးေနသည္ဟု စြပ္စဲြခဲ့သည္။ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ား၏အဆိုအရ လူေပါင္း ၃၀ ဦးမွာ ကြပ္မ်က္ခံရျခင္း (သို႔မဟုတ္) စစ္ေၾကာေရး၀င္စဥ္ ခံစားခဲ့ရေသာ ႏွိပ္စက္မႈဒဏ္မ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေသာ ေတာနက္ေဒသမ်ားအတြင္း ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိုက္ပဲြ၀င္ခဲ့ၾကေသာ ႏုပ်ဳိသည့္လူငယ္မ်ားထဲတြင္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ (မ်ဳိးျဖဳတ္)သုတ္သင္မႈမွာ လူတိုင္း၏အျမင္တြင္ ထူးထူးကဲကဲပင္ ရက္စက္လြန္းခဲ့ပါသည္။

မႏၲေလးၿမဳိ႕မွ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ၊ လူသိမ်ားသည့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းျဖစ္ၿပီး ABSDF ေျမာက္ပိုင္း၏ဥကၠ႒ျဖစ္သည့္ (ကို)ထြန္းေအာင္ေက်ာ္မွာ (က်န္ရစ္သူမ်ား၏) ေျပာျပခ်က္အရ သံပူျပားျဖင့္ ႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ေခါင္းျဖတ္အသတ္ခံခဲ့ရသည္။ ၎သည္ မေသခင္အေစာပိုင္းက ေခါင္းျဖတ္အသတ္ခံထားရသည့္ အျခားရဲေဘာ္တစ္ဦး၏ ေခါင္းမွထြက္က်ေနေသာ ေသြးမ်ားကို ေသာက္သံုးရန္ အတင္းအက်ပ္ ေစခိုင္းခံခဲ့ရသည္။ စြပ္စဲြခံရသည့္ အျခားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ (ကို)ေအာင္ဖုန္းမွာ ေျခေထာက္တြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားခ်ည္ေႏွာင္၍ ေဖာက္ခဲြခံရၿပီး ေျခေထာက္ျပတ္ခဲ့ရသည္။ ထိုေန႔မွာပင္ ၎မွာလည္း ေခါင္းျဖတ္အသတ္ခံခဲ့ရသည္။

အမ်ဳိးသမီးရဲေဘာ္တစ္ဦးမွာမူ အုပ္စုလိုက္ မုဒိန္းက်င့္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ အသတ္ခံခဲ့ရသည္။ ထိုအမ်ဳိးသမီးမွာ ထိုစဥ္က ၿမဳိ႕ေတာ္ရန္ကုန္တြင္ ဒီမိုကေရစီေရးဆႏၵျပသူမ်ားကို စက္တင္ဘာ ၁၉၈၈ ၌ အစုအၿပံဳလိုက္ သုတ္သင္မႈၿပီးေနာက္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး နယ္ပယ္ထဲမေရာက္ခင္ ရန္ကုန္၀ိဇၨာႏွင့္သိပၸံတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။

သူလွ်ဳိမ်ားကို စြပ္စဲြရွာေဖြမႈကိစၥမွာ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္း၌ ABSDF စခန္းမွ နယ္စပ္အနီး တ႐ုတ္ျပည္ ယင္က်န္း၌ တ႐ုတ္ရဲတပ္ဖဲြ႕က ပစၥတိုေသနတ္မ်ား၊ ေလာင္ခ်ာမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာလူငယ္ ၁၀ ဦးကို ဖမ္းဆီးမိလိုက္ရာမွ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔ကို စခန္းသို႔ ျပန္ပို႔ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ လူငယ္ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားအၾကားတြင္ ႐ူးသြပ္မႈက ႐ုတ္တရက္ ထူးျခားစြာျဖစ္ေပၚခဲ့ေတာ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ABSDF က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ဗီဒီယိုတိတ္ေခြတစ္ခု၌ ယူနီေဖာင္း၀တ္ထားေသာ လူငယ္မ်ားမွာ သစ္သားစားပဲြတစ္ခု၌ ထိုင္ေနၾကၿပီး ၎တို႔အသြင္မွာ ထိုစဥ္က ၎တို႔ကို ဒီမုိကေရစီေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားပံုစံအျဖစ္ ျမင္ၾကည့္ရသည္ထက္ ေရာမေခတ္က စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအရာရွိမ်ားအသြင္ႏွင့္ ပိုတူေနေတာ့သည္။ ဗီဒီယိုတိတ္ေခြထဲ၌ စြပ္စဲြခံရသူတစ္ေယာက္ခ်င္းသည္ ၎တို႔၏ “ျပစ္မႈ”မ်ားကို ၀န္ခံခဲ့ၾကသည္။

၎တို႔၏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခ်က္မ်ားမွာ ကေမၻာဒီးယား၌ ႐ုေအာလ္ဆလန္းေထာင္ရွိ ခမာနီအာဏာပိုင္မ်ားက ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းကာ ထြက္ဆိုေစခဲ့ေသာ ၀န္ခံခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ အေသးစိတ္က်က်ႏွင့္ ေသေသခ်ာခ်ာ တိတိက်က်ပင္ ျဖစ္သည္။ ညတြင္ အက်ဥ္းသားအားလံုးကို ၀ါးတဲႀကီးတစ္လံုး၌ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားၿပီး ေျမသားၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ ေစာင္မပါဘဲ အတူတကြ အိပ္စက္ေစခဲ့သည္။

ယခုအခါ ရန္ကုန္တြင္ လူသိမ်ားသည့္ ပန္းခ်ီႏွင့္ပါေဖာမန္႔စ္ အတတ္ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အဖမ္းခံခဲ့ရသူမ်ားထဲမွ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ (ကုိ)ထိန္လင္းက “ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘ၀ေတြအားလံုးက သူတို႔လက္ထဲမွာ ရွိခဲ့တာဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ကူးေပါက္ရာေတြအတိုင္း ေခါင္းညိတ္ခဲ့ရေတာ့တာေပါ့”ဟု ေျပာပါသည္။

က်န္ရစ္သူ ေနာက္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ (မ)နန္းေအာင္ေထြးၾကည္ကလည္း သူမ၏ဦးေခါင္းကို ေသနတ္ျဖင့္ ခ်ိန္ထားခံရၿပီး သူမနားမလည္ေသာ ေမးခြန္းျဖစ္သည့္ “သူတို႔ မင္းကို ဘာလုပ္ဖို႔ၫႊန္ၾကားထားလဲ”ဟူေသာ ေမးခြန္းကို အေမးခံခဲ့ရသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထိုစဥ္က အသက္ ၂၀ အရြယ္အတြင္း ေက်ာင္းသားတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ နန္းေအာင္ေထြးၾကည္မွာ အစိုးရ၏ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးေနသည့္ ဒုတပ္ၾကပ္တစ္ဦးအျဖစ္ စြပ္စဲြခံခဲ့ရသည္။ သူမမွာ ယခုအခါ ျပည္ပအေျခစိုက္အေနျဖင့္ ဆစ္ဒနီတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီတိုက္ပဲြအတြက္ ဆက္လက္ေထာက္ခံအားေပးေနဆဲရွိေနသည္။

စြပ္စဲြခံရသူမ်ား၏ မိသားစုအခ်ဳိ႕မွာ ABSDF ေျမာက္ပိုင္းစခန္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ နန္းေအာ္ေထြးၾကည္ အပါအ၀င္ ယေန႔အထိ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူအခ်ိဳ႕မွာျပန္လႊတ္ေပးျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ကိုထိန္လင္းႏွင့္ အျခားသူမ်ားမွာမူ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ အစိုးရတပ္မ်ား၏ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရကာ အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက်ခံရန္ ပို႔ေဆာင္ခံခဲ့ရသည္။

သတိရွိေသာ တိတ္ဆိတ္မႈ

ထိုအခ်ိန္ေလာက္က (ေက်ာင္းသားမ်ားအား) သတ္ျဖတ္မႈကို ျပင္ပကမၻာ၏ အာ႐ံုစိုက္မႈ အနည္းငယ္သာရွိခဲ့သည္။ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ထိုေက်ာင္းသားစခန္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ဖူးေသာ ေနးရွင္းသတင္းစာမွ ထိုင္းသတင္းေထာက္ ယင္းဒီလတ္ခူး႐ိုယန္ခ်ဳတ္ကမူ ထိုအေၾကာင္းကို သူမ၏ ဘန္ေကာက္အေျခစုိက္သတင္းစာတြင္ ေရးသားခဲ့သည္။ ဤစာေရးသူသည္လည္း လူသတ္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို ၁၉၉၂၊ ဇြန္ ၁၆ ရက္ေန႔ထုတ္ ေဟာင္ေကာင္အေျခစိုက္ Far Eastern Economic Review အေရွ႕ဖ်ားစီးပြားေရးစာေစာင္တြင္ ေရးသားခဲ့ဖူးသည္။ အစိုးရဆန္႕က်င္ေရးေက်ာင္းသားအုပ္စုကို တိုက္႐ိုက္ႏွင့္သြယ္၀ိုက္ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တိတ္ဆိတ္ေနခဲ့ၾကသည္။ ထိုင္းနယ္စပ္တြင္ရွိေသာ ABSDF ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္႐ံုးသည္ ၁၉၉၂ မတ္ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ဤအခ်က္မွာ ဖမ္းမိခဲ့ေသာသူမ်ားသည္ ABSDF ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လုပ္ႀကံရန္ ႀကိဳးပမ္းေသာ အစိုးရသူလွ်ဳိမ်ားျဖစ္၍ သုတ္သင္ခံရျခင္းမ်ားအေပၚ သက္ေသျပသလို ျဖစ္ခဲ့သည္။

ထိုစဥ္က ABSDF တစ္ဖဲြ႕လံုး၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ႏိုင္ေအာင္မွာ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေျမာက္ပိုင္းသို႔ေရာက္ခဲ့ကာသုတ္သင္မႈမ်ားကို ႐ႈတ္ခ်ျခင္းမျပဳခဲ့ဟု သတင္းမ်ားအရဆိုသည္။ ၎ကလည္း ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားကို ထိုစဥ္က ၎ကိုယ္တိုင္ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာ၌ သူလွ်ဳိမ်ားအျဖစ္ ၫႊန္းဆိုထားခဲ့သည္။ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားျဖစ္စဥ္က ABSDF ေျမာက္ပိုင္းဗ်ဴ႐ို၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူေရာ္နယ္ေအာင္ႏုိင္က ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ၎၏အခန္းက႑ကို ထိုင္းအေျခစိုက္ စာေရးဆရာဖီးလ္သြန္တန္၏ Restless Souls:Rebels, Refugees, Medics andMisfits on the Thai-Burma Border စာအုပ္၏ အခန္းတစ္ခန္းတြင္ ၀န္ခံထားခဲ့သည္။

ယေန႔ကာလတြင္ေတာ့ ႏိုင္ေအာင္သည္ ထိုင္းနယ္စပ္အေျခစိုက္ Forum For Democracy in Burma ကို ေခါင္းေဆာင္ေနၿပီး၊ ေရာ္နယ္ေအာင္ႏိုင္မွာ ထိုင္းေျမာက္ပိုင္း ၿမဳိ႕ေတာ္ခ်င္းမိုင္၌ မီဒီယာေလ့က်င့္ေရးမွဴးတစ္ဦး ျဖစ္ေနပါၿပီ။ သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္ဟု စြပ္စဲြခံထားရသူ အမ်ားစုမွာ ယခုအခါ ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားထံမွ ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရယူေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဤအေျခအေနကို ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ ျပည္ပတြင္ေနထိုင္ေသာ က်န္ရစ္သူမ်ားက စိန္ေခၚ၊ ေဖာ္ထုတ္လ်က္ ရွိေနခဲ့ပါၿပီ။ Asia Times Online သတင္းဌာန၏ ေမးခြန္းမ်ားကို စာျဖင့္ေရးသား ေျဖဆိုထားခ်က္၌ ႏိုင္ေအာင္က ၎သည္ ABSDF ဗဟို၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ သိရွိမႈမပါဘဲ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ၎ဆိုေသာ ထိုလူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ေနာင္တရမိေၾကာင္း ေျပာထားပါသည္။ ၎သည္ ေနးရွင္းသတင္းစာတြင္ ပါမလာခင္အထိ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို သတိမျပဳမိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎၏ဌာနခ်ဳပ္သည္ “အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ျခင္းအေပၚ ဆက္လက္အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ လက္ေတြ႕ပိုင္းအရေရာ၊ ဖဲြ႕စည္းပံုအရပါ မည္သည့္အာဏာမွ မရွိခဲ့ေၾကာင္း”ဆိုပါသည္။

ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ရွိ ကေနဒီ School of Government ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ စေကာလားရွစ္ရခဲ့ေသာ ႏုိင္ေအာင္သည္ သုတ္သင္မႈမွ က်န္ရစ္ခဲ့သူမ်ား၏ ကန္႔ကြက္ျခင္းခံရၿပီးေနာက္ ၂၀၀၂ တြင္ ၎၏ပညာသင္ဆု ႐ုတ္သိမ္းခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၀၈တြင္ ေရာ္နယ္ေအာင္ႏုိင္မွာ BBC သတင္းဌာန၏ ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္တြင္ သတင္းေထာက္အျဖစ္ ငွားရမ္းခံရၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရာထူးဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသည္။ ယခုလအတြင္း ရန္ကုန္တြင္ ဤစာေရးသူႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့ေသာ က်ဆံုးသူမ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ က်န္ရစ္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏အမႈႏွင့္ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ေျပာျပရန္ စိတ္အားထက္သန္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွန္၍ ေဖာ္ထုတ္ေရးသားေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားစြာလည္း ထိုအစုအၿပံဳလိုက္ သုတ္သင္မႈအေၾကာင္းကို ျမန္မာ့မီဒီယာမ်ားတြင္ မၾကာေသးမီက ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ သုတ္သင္မႈမွာ က်န္ရစ္သူတစ္ဦး၏ အစ္ကိုေတာ္စပ္သူ ေမာင္ေမာင္ ေခၚ ေရႊကရ၀ိတ္မွာ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ “ေခတ္သစ္ဟသၤာကိုးေသာင္းဇာတ္လမ္း”အမည္ျဖင့္ ျမန္မာဘာသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ေရးသားထုတ္ေ၀ထားခဲ့ပါၿပီ။ ယခုအခ်ိန္မတိုင္မီအထိမူ က်န္ရစ္သူမ်ားထဲမွ တစ္ဦး၏ေျပာၾကားခ်က္အရ ၎တို႔ႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစု၀င္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈအား ဆန္႔က်င္သည့္ စစ္တပ္၏၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးအျဖစ္ အသံုးခ်ခံရမည့္အေရး ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ ၎တို႔ ကိုယ္ေတြ႕အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုမေဖာ္ျပခ်င္ၾကဟု ဆိုၾကပါသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္ေတာ့ က်န္ရစ္သူမ်ားမွာ အေနာက္(ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား)ဘက္မွ စာနာမႈ (သို႔မဟုတ္) ေထာက္ခံမႈအနည္းငယ္သာ ရခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔လွ်င္ ၾကာရွည္ေနေသာ တိတ္ဆိတ္မႈမွာ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈကို သိကၡာကင္းမဲ့ေစႏိုင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ခံစားခဲ့ရသူမ်ား၏ ပူေဆြးမႈမ်ားကို နားေထာင္ေပးရန္ အစိုးရ၏ ဆႏၵမရွိမႈမွာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ အထိအခိုက္မခံႏိုင္သည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ျပေနပါသည္။ ထိုကိစၥမွာ စစ္တပ္က ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုအုပ္စုမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ မ်ဳိးျဖဳတ္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို မည္သုိ႔ကိုင္တြယ္မည္နည္းဆိုသည့္ကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ႕ Amnesty International ၊ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္မႈအဖဲြ႕ Human Rights Watch ႏွင့္ အျခား လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈမ်ားအေပၚ လက္နက္အင္အားအသံုးျပဳ၍ ႏွိမ္နင္းျခင္း၊ တရားစီရင္ျခင္းမရွိဘဲ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ လက္လြတ္စပယ္ဖမ္းဆီးမႈမ်ား၊ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းမႈမ်ားႏွင့္ မုဒိန္းမႈမ်ားကို အေသးစိတ္ မွတ္တမ္းတင္ထား ၾကပါသည္။ Human Rights Watch အဖဲြ႕မွ ျမန္မာ့ေရးရာ အႀကီးတန္းသုေတသီ ေဒးဗစ္မက္သီးဆင္က “ABSDF ကိစၥဟာ အစိုးရတပ္ဖဲြ႕ေတြကေန သူပုန္အုပ္စုေတြအထိ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ က်ဴးလြန္ၾကသူေတြကို နမူနာတစ္ခုအျဖစ္ ျပသသင့္တဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအမႈက အတိတ္က မတရားမႈေတြကို ေျဖရွင္းေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ထိုက်ယ္ျပန္႔တဲ့ လူထုၾကား အျငင္းအခံုကို လႈံ႔ေဆာ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္လို(တရားစီရင္ေရး) ယႏၲရားက ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာျဖစ္ခဲ့တဲ့ မတရားမႈေတြ၊ အျပစ္ဒဏ္က လြတ္ခဲ့မႈေတြကို အဆံုးသတ္ေရးမွာ အေကာင္းဆံုးသင့္ေတာ္တာ ျဖစ္မလဲဆိုတာကို လံႈ႔ေဆာ္ေစႏုိင္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ပထမဆံုးေသာ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ကိုမူ ABSDF သတ္ျဖတ္မႈမ်ားမွ အသက္ရွင္က်န္ရစ္ခဲ့သူမ်ားက ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီးပါၿပီ။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာ (သို႔မဟုတ္) အျခားေနရာတစ္ခုခုရွိ တရားေရးအဖဲြ႕အစည္း တစ္ရပ္ရပ္က ၎တို႔အမႈကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ ရွိသလားဆိုသည္မွာ ဆက္လက္ၾကည့္႐ႈရဦးမည္။ “အတိတ္က ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့မႈေတြကို မသိက်ဳိးကၽြံျပဳျခင္းဟာ မတရားျပဳခဲ့သူေတြကို စြပ္စဲြခံရမႈကင္းေအာင္လုပ္တာ၊ အျပစ္မဲ့ခံစားခဲ့ရသူေတြနဲ႔ သူတို႔မိသားစုေတြအတြက္ အမွန္တရားကို ျငင္းပယ္တာ၊ ၿပီးေတာ့ အရပ္သားေတြအေပၚ ျပစ္ဒဏ္ခံစရာမလိုဘဲ အၾကမ္းဖက္မႈက်ဴးလြန္ဖို႔ ေသနတ္ကိုင္ထားတဲ့ မ်ဳိးဆက္သစ္တစ္ရပ္ကို အလားအလာရွိရွိ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳတာပါပဲ။ ျမန္မာ့လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖဲြ႕ေတြဟာ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ တရားေရးအရ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ရတာ ရွားလွတယ္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖဲြ႕ေတြမွာလည္း အဲဒီလိုမရွိၾကပါဘူး”ဟု သုေတသီမက္သီးဆင္က ေျပာလိုက္ပါသည္။

-Ref : Myanmar : Old Atrocity, new implicationsby Bertil Lintner. Asia Times.(မူရင္းေဆာင္းပါးရွင္ဘာတီးလ္လစ္တနာသည္ ယခင္က Far Eastern Economic Review ၏ သတင္းေထာက္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့အေရးစာအုပ္မ်ားစြာ ေရးသားခဲ့သည္။ ယင္းတြင္ Aung Sann Suu Kyi and Burma's Struggle for Democracy (2011) ႏွင့္ Burma in Revolt : Opium and Insurgency Since 1948 (၂၀၀၃)၊ Outrage Burma's Struggle for Democracy (၁၉၉၀)၊ The Rise and Fall of the Communist Party of Burma (၁၉၉၀)တို႔ ပါ၀င္သည္။ ၎သည္ လက္ရွိတြင္ Asia Media Services ၏ ေဆာင္းပါးရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။)

No comments:

Post a Comment