Tuesday, January 22, 2013

ေျမာက္ပုိင္းလူသတ္မႈကုိဘယ္လုိေျဖရွင္းၾကမလဲ???by Ko Oo on Sunday, January 6, 2013 at 8:55am ·

တရားမွ်တမႈကို တုိင္တည္ျခင္း(သို႔)“မူ၀ါဒမ်က္လုံး"
ကုိကုိဦး(တပ္ရင္း-၁၀၂)
ဇန္နာ၀ါရီလ(၆)ရက္၊၂၀၁၃

ေျမာက္ပုိင္းလူသတ္မႈကုိဘယ္လုိေျဖရွင္းၾကမလဲ

ျပႆနာကုိခ်ည္းကပ္ပုံကရုိးရွင္းဖုိ႔လုိတယ္၊ မူ၀ါဒအေပၚအေျခခံဖုိ႔လုိပါတယ္၊
ျပႆနာရဲ႔ေက်ာရုိးက လူသတ္မႈ murder crime ျဖစ္တယ္၊ ေက်ာင္းသား
တပ္မေတာ္ရဲ႔မူ၀ါဒ policy ေၾကာင့္ျဖစ္လာရတာမဟုတ္ဘူး၊ ေက်ာင္းသား
တပ္မေတာ္မွာ စည္းကမ္းအျပည့္နဲ႔ေရးဆြဲထားတဲ့အေျခခံဥပေဒရွိတယ္၊
Rules and regulation ေတြအတိအက်ရွိတယ္၊

ဒါေတြကုိဘယ္သူေတြကေဖါက္ခ်က္ခဲ့သလည္း၊ ဘယ္ေနရာမွာေဖါက္ဖ်က္ခဲ့သလည္း၊
ဘယ္လုိအေျခအေနမ်ဳိးမွာေဖါက္ဖ်က္ခဲ့သလည္း၊ ဘယ္လုိေသာအက်ပ္အတည္း
ေအာက္မွာျဖစ္ခဲ့ရသလည္း၊ ဘယ္လုိလူမ်ဳိးေတြကဒီလုိျပစ္မႈေတြကုိက်ဴးလြန္ခဲ့သလည္း၊
ဥပေဒနဲ႔အညီျဖစ္ခဲ့သလား၊ တရားမွ်တမႈရွိခဲ့သလားမရွိခဲ့ဘူးလား စသည္တုိ႔ကုိ
က်ေနာ္တုိ႔ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသိခဲ့ၾကားခဲ့ၾကျပီျဖစ္ပါတယ္၊

အားလုံးကုိျခဳံျပီးေျပာရမယ္ဆုိရင္ အျပစ္မဲ့ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ရဲေဘာ္ေတြ
ေျမာက္ပုိင္းမွာလူအသတ္ခံခဲ့ရတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအသတ္ခံခဲ့ရတယ္၊
ဘ၀နဲ႔ရင္းျပီးနစ္နာခဲ့ၾကရတယ္၊ ဒါကုိစာနာ နားလည္ေပးရမယ္၊
ဒါဟာက်ေနာ္လုိခ်င္တဲ့ က်ေနာ္တုိ႔တုိက္ပြဲ၀င္ေနတဲ့ လူအခြင့္အေရးျဖစ္တယ္၊
က်ေနာ္လုိခ်င္တဲ့ တရားမွ်တမႈျဖစ္တယ္၊ ဘက္မလုိက္မႈျဖစ္တယ္၊
ဒါေတြကုိမ်က္ကြယ္ျပဳျပီး မကဒတကုိက်ေနာ္တုိ႔ခ်စ္ပါတယ္၊ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ
က်ေနာ္ျမတ္ႏိူးပါတယ္လုိ႔ လူထုကုိခ်ျပလုိ႔မရပါ၊ အမွန္တရားကုိ လက္ဆုတ္ကုိင္
ႏိုင္ဖုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔လက္ေတြအားလုံး မူ၀ါဒျမဲေအာင္ဆုတ္ကုိင္ထားဖုိ႔လုိပါတယ္၊

အျခားတစ္ဖက္မွာလည္း ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ဟာ ဒါးစားခံျဖစ္ခဲ့ရျပန္တယ္၊
အတိအက်ေျပာရရင္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္မွာတိက်စြာျပဒါန္းထားတဲ့
ဥပေဒကုိေဖါက္ဖ်က္ေက်ာ္လြန္ျပီး ဥပေဒမဲ့လုပ္ခဲ့တဲ့လူေတြေၾကာင့္
ဆင္ခ်င္တုံတရားကင္းမဲ့သူေတြေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ဟာ
ဒါးစားခံျဖစ္ခဲ့ရတယ္၊ ဒီေန႔နာမယ္ပ်က္ခဲ့ရတယ္၊ အဓိကတာ၀န္ရွိသူေတြပါခဲ့တယ္၊
ဒီလုိလုပ္ရပ္ျဖစ္လာဖုိ႔အတြက္ျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္လုံးမွာပါခဲ့သူေတြအားလုံးကုိ
မိတ္ဖက္ကင္းကင္း ရွင္းရွင္းျမင္ဖုိ႔လုိတယ္၊ ယုတ္အဆြဆုံးအိမ္သူသက္ထားပါ
ေနခဲ့ရင္ေတာင္ ညွာတာေပးလုိ႔မရတာ တရားမွ်တမႈပါ၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔က်ေနာ္တုိ႔အားလုံး
လုိခ်င္ေတာင္းတေနၾကတဲ့ တရားမွ်တမႈေတြပါ၊

ဒီေတာ့ ဒီလုိဘ၀နဲ႔ရင္းျပီးနစ္နာခဲ့ၾကသူေတြအတြက္ ဘာေတြလုပ္သင့္သလည္း၊
ျပီးေတာ့ ဒါးစားခံျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ကုိ ဘယ္လုိလုပ္ျပီး
ဒါးစားခံဘ၀ကေနလြတ္ေအာင္လုပ္ၾကမွာလဲ၊ အမွန္တကယ္ေတာ္လွန္ေရးအက်ဳိးစီးပြါးကုိ
ထမ္းေဆာင္ရင္း အသက္ေပးသြားသူေတြက်ဳိးကန္းသြားသူေတြ အေကာင္းပကတိ
ဘ၀တစိတ္တပုိင္းကုိေတာ္လွန္ေရးမွာ ျမႈပ္ႏွံခဲ့သူေတြအားလုံးရဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာကုိ
ဘယ္လုိျပန္ေဖၚၾကမွာလဲဆုိတာ အေရးၾကီးတဲ့သမုိင္းတစ္ခုပါ၊

က်ေနာ္ျမင္တာကေတာ့ ဒီျဖစ္စဥ္ၾကီးတစ္ခုလုံးမွာ စုိးရိမ္ၾကပူပန္ၾကသူေတြအား
လုံးဟာ လက္ရွိေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္တစ္ခုနဲ႔သာ သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိပဲ
အဖြဲ႔အတြင္းအတြင္းအျပင္ရွိ စြန္႔လြတ္ေပးဆပ္ခဲ့သူေတြအားလုံးနဲ႔လည္း
သက္ဆုိင္ေနျပန္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္လက္ရွိျပႆနာေျဖရွင္းမႈကုိမျပတ္
ေလ့လာေနၾကတာပဲျဖစ္တယ္၊ ကုိယ္တုိင္လည္းပါ၀င္ေျဖရွင္းပုိင္ခြင့္ႏိုင္ခြင့္
မရွိေတာ့လည္း အေကာင္းဆုံးျဖစ္လာပါေစလုိ႔ပဲဆုေတာင္းေပးေနရတယ္၊
တစ္ခါတစ္ေလ ေျဖရွင္းပုံေျဖရွင္းနည္းေတြကလည္းလုိ႔ရာမေရာက္ပဲ
အလွမ္းေ၀းသြားတဲ့အခါမ်ဳိးမွာစိတ္ဓါတ္က်မိတာေတာ့အမွန္ပါ၊
အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေစခ်င္ေသာစိတ္က်ေနာ္အားလုံးမွာရွိမယ္လုိ႔ယုံၾကည္တယ္၊
ကုိယ္အထင္နဲ႔ကုိယ္အျမင္ေျဖရွင္းေနၾကတာထက္ မူ၀ါဒအေပၚ၊
လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ၊ တရားမွ်တမႈအေပၚ စံထားျပီးေျဖရွင္းႏိုင္သူေတြ
ရွိလာမွပဲ ေကာင္းမြန္လွပတဲ့သမုိင္းတစ္ခုကုိျပန္ေရးႏိုင္မယ္လုိ႔ထင္ပါတယ္၊

က်ေနာ္တုိ႔မွာဘက္လုိက္မႈကင္းတဲ့အျမင္မ်ဳိးရွိဖုိ႔လုိတယ္၊ “မူ၀ါဒမ်က္လုံး"လုိ႔ဆုိရမဲ့
အျမင္မွန္ရွိဖုိ႔လည္းအထူးလုိအပ္လွပါတယ္၊ ဘာေၾကာင့္ေျပာရသလည္းဆုိေတာ့
က်ေနာ္တုိ႔ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ပုဂၢဳိလ္ကုိခင္ျပီး တရားမင္တတ္သူေတြအမ်ားၾကီး
ရွိေနေသးလုိ႔ျဖစ္ပါတယ္၊

အမွန္တကယ္မူ၀ါဒမ်က္လုံးနဲ႔ ၾကည္ၾကစတမ္းဆုိလွ်င္ အသတ္ခံခဲ့ရသူေတြဟာ
က်ေနာ္တုိ႔ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္ ညီအစ္ကုိေတြပါ၊ က်ေနာ္တုိ႔
မကဒတ အဖြဲ႔၀င္ေတြပါ၊ သူတုိ႔ခံစားမႈကုိတကယ္နားလည္ရင္
က်ေနာ္တုိ႔အမွန္တရားျဖစ္စဥ္မွာ အားတက္သေရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမွာ
ျဖစ္သလုိ သူတုိ႔ကုိလည္းက်ေနာ္တုိ႔ခ်စ္ၾကတဲ့ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ရဲ႔
ဂုဏ္သိကၡာ အမွန္ျပန္လည္ရရွိေရးမွာ တတပ္တအားပါ၀င္ေပးၾကဖုိ႔ကုိလည္း
လမ္းဖြင့္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္၊

လက္ရွိအေနအထားမွာ ေထာက္လွမ္းေရးျဖစ္ျခင္းမျဖစ္ျခင္းကုိ အေၾကာင္းျပျပီး
လူသတ္သမားေတြကုိ ေထာက္ခံသူေတြရွိေနေသးတာကလည္းတစ္ေမွာက္ျဖစ္
ေနတယ္၊ ေထာက္လွမ္းေရးဆုိတာ မင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္ငါလည္းျဖစ္ႏိုင္တဲ့ေတာတြင္း
ဥပေဒရဲ႔အားနည္းခ်က္ျဖစ္လုိ႔ အာဏာလက္ရွိ ရွိေနသူကအသာစီးရတတ္တဲ့
သဘာ၀ပါ၊

တကယ္ဆုိရင္ေထာက္လွမ္းေရးက လူသတ္သမားလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္၊
ဒါဆုိရင္ေတာ့ ေထာက္လွမ္းေရးျဖစ္ျခင္းမျဖစ္ျခင္း အဓိကအေၾကာင္းမဟုတ္
ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ရဲ႔ဥပေဒကုိအလြဲသုံးစားလုပ္တဲ့ တာ၀န္မဲ့ခဲ့သူေတြေၾကာင့္
ဒီဆုိးက်ဳိးေတြကုိငါတုိ႔ညီအစ္ကုိေတြအားလုံးခံေနရပါတယ္ဆုိတဲ့အျမင္မ်ဳိးနဲ႔သာ
ျပႆနာကုိခ်ည္းကပ္သင့္ပါတယ္၊

အခုၾကည့္ၾကပါ၊ ခံရသူအခ်င္းခ်င္းကဆန္႔က်င္ဘက္ေတြျဖစ္ျပီး အခ်င္းခ်င္းျပန္ခ်ေန
ရသလုိျဖစ္ေနတယ္၊ ဒါးစာခံျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ရယ္ အသတ္ခံခဲ့ရ
အႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရတဲ့ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႔၀င္ေဟာင္းေတြ
ထိပ္တုိက္ေတြ႔ေနၾကတယ္၊ အမွန္တကယ္ဆုိရင္ ပုခုန္းဖက္ျပီးေျဖရွင္းရမဲ့ကိစၥေတြပါ၊
မင္းလဲခံခဲ့ရတယ္၊ ငါတုိ႔လည္းခံခဲ့ရတယ္ဆုိျပီး ညီရင္းအစ္ကုိစိတ္ဓါတ္နဲ႔ေျဖရွင္းၾကရမွာပါ၊

ဒီလုိစိတ္ဓါတ္ရွိတဲ့သူေတြမရွိေတာ့ဘူးလား၊ မရႏိုင္ေတာ့ဘူးလုိ႔ေမးရင္
ရွိတယ္လုိ႔ပဲေျဖရမယ္၊ လူမွန္ေနရာမွန္မရွိေသးတဲ့ျပႆနာကလည္း
ဒီေန႔အေနအထားအရေျဖရွင္းရတာအလြန္ခက္ခဲေနတာကပဲသက္ေသျပေနပါတယ္၊
က်ေနာ္အေနနဲ႔လက္ရွိႏွစ္ပါတီဘက္ႏွစ္ဘက္ေျဖရွင္းမႈကလုံေလာက္တဲ့အေျဖကုိ
မရႏိုင္မွန္း ခန္႔မွန္းမိပါတယ္၊ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ မကဒတအေနနဲ႔
အေရးေပၚညီလာခံမ်ဳိး(သုိ႔) အထူးစီမီနာလုိတစ္ခုကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေခၚယူျပီး
ဘက္စုံတက္စုံေျဖရွင္းသြားပါကပုိမုိေကာင္းမြန္တဲ့
ရလဒ္ကုိရႏိုင္မယ္လုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္၊

က်ေနာ္၏အျမင္ကုိရုိးရုိးသားသားေ၀မွ်တာပါ။ အားလုံးကုိေလးစားပါတယ္၊


58Unlike ·  · 
 • Aye Aye Soe Win ျကိဳက္တယ္ ကို ဦး။ ရွယ္ထား တယ္
 • Tin Maung Tun သိပ္ေကာင္းတယ္
 • Tun Naing ရွယ္ပါတယ္ ကိုဦး ေကာင္းတယ္..
 • Nyi Nyi Yu ေကာင္းတယ္ဗ်ာ...ရွယ္ယာ၀င္မယ္
 • San Dar အမွန္တကယ္ဆုိရင္ ပုခုန္းဖက္ျပီးေျဖရွင္းရမဲ့ကိစၥေတြပါ၊

  မင္းလဲခံခဲ့ရတယ္၊ ငါတုိ႔လည္းခံခဲ့ရတယ္ဆုိျပီး ညီရင္းအစ္ကုိစိတ္ဓါတ္နဲ႔ေျဖရွင္းၾကရမွာပါ၊
 • Phome Maung က်ေနာ္လည္းဒီလုိပဲျမင္မိတယ္၊ အခ်င္းခ်င္းေတြထိပ္တုိက္တုိးျပီး တကဲ့အမွားလုပ္ခဲ့တဲ့သူေတြက လက္သီးပုန္းထုိးေနၾကတယ္၊ တကယ္တာ၀န္ရွိတဲ့ေျမာက္ပုိင္းဗဟုိေကာ္မီတီရယ္၊ ေတာင္ပုိင္းဗဟုိစစ္ေကာ္မရွင္ႏွစ္ခုကုိ တာ၀န္ရွိသူေတြအျဖစ္အရင္ဆုံးသတ္မွတ္ရလိမ့္မယ္ သူတုိ႔ကုိဥပေဒလမ္းေၾကာင္းထဲကုိမပုိ႔ႏိုင္ခင္ မကဒတစည္းမ်ဥ္းအရ လုံး၀တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ဗဟုိအေနနဲ႔ရပ္တည္ေပးသင့္ပါတယ္၊ က်ေနာ္တုိ႔က ခံရသူအခ်င္းခ်င္းပုခုန္းဖက္ျပီးရွင္းတာအလြန္ျမင္ခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ၊
 • Soe Lynn ေလးစားလက္ခံပါတယ္ ကိုဦး။
 • Aung Tha Nge ဘာမွ မဟုတ္ဘူးဗ်ာ...ေျမာက္ပိုင္းလူသတ္မႈဟာ... inner struggle ျဖစ္တယ္... အေတြးအေခၚရွိတဲ့သူေတြကို အေတြးအေခၚမဲ့တဲ့သူေတြက သတ္ခြင့္ရလို႕ သတ္တဲ့ လူသတ္မႈပဲ... ပိုဆိုးတာက... ရိုးရိုးသတ္တာ မဟုတ္ဘူး... ရက္ရွည္လမ်ား ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္ျပီးေတာ့မွ သတ္တာ... အဲ့ေတာ့... ဒါဟာ hate crime လိုမ်ိဳးပဲ... အဲ့သည့္ လူသတ္မႈကို ျဖစ္ပြားေစခဲ့တဲ့ ေအဘီက ဘယ္အေကာင္ကိုမဆို က်ေနာ္တို႕က ေသဒဏ္ ေပးရမွာပဲ.... (ATN)
 • Aung Tha Nge AUTHORITY ABUSE
 • Aung Tha Nge All of that Authority in that AB(NB) are responsible for that killing.
 • Aung Tha Nge Skyheart Winko We all must have to do it.
 • Myo Kyaw Let me share

No comments:

Post a Comment