Wednesday, February 6, 2013

NDD ေခါင္းေဆာင္မ်ားသိုု႔အိတ္ဖြင့္ေပးစာby UZa Wana on Wednesday, February 6, 2013 at 1:57pm ·ေျမာက္ပိုုင္းကိစၥကိုုပုုဂၢိဳလ္ေရးမပါဘဲအမွန္အတိုုင္းေပၚေပါက္ေရးႏွင့္ ရက္စက္လူမဆန္စြာ သတ္ျဖတ္ခံရသူမ်ား၏နစ္နာမွဳ ကိုုကုုစားေပးရန္ႏွင့္ ထိုုေၾကကြဲဖြယ္ရာအျဖစ္အပ်က္ကိုု ျပဳ လုုပ္သူအဓိကတာဝန္ရွိသူမ်ားကိုုေဖၚထုုတ္ျပီးျမန္မာ့သမိုုင္းတြင္ထိုုကဲ့သိုု႔ျဖစ္ရပ္မိ်ဳးထပ္မံမေပၚ ေပါက္ေစဖိုု႔အတြက္မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားသင္ခန္းစာယူနိုုင္ရန္ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
ထိုုသိုု႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ထိုုစဥ္ကABSDF မွျဖန္႔ခ်ီခဲ့ေသာဗီဒီယိုုတိတ္ေခြမ်ား၊ စပိုုင္လုုပ္သည့္ ကိစၥအမွဳတြဲစစ္ခ်က္မ်ား၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား ကိုု ေဟာ္လန္နိုုင္ငံ အမ္စတာဒန္ျမိဳ႕ရွိ International Institute of Social History စာၾကည့္တိုုက္တြင္ အပ္ႏွံထားေၾကာင္း သိရွိ သျဖင့္သြားေရာက္ေလ့လာရန္လိုုအပ္ လာပါသည္။ ထိုု႔အတြက္ ထိုုစာၾကည့္တိုုက္ရွိသက္ ဆိုုင္ရာပုုဂၢိဳလ္သိုု႔စာေရးသားေတာင္းဆိုုခဲ့ရာေအာက္ပါ ျပန္ၾကားစာကိုုရရွိခဲ့ပါသည္။

On Tue, Feb 5, 2013 at 2:54 PM, ----------------- wrote:
Dear ----------------,

I'm sorry to say but I learned today from NDD that they will not give permission to access the ABSDF archives (for this particular ABSDF archive which is listed as a NDD collection permission from both NDD and ABSDF is needed)
I'm still waiting for a formal reply from ABSDF, but since you need permission from both, one negative answer is enough to deny you permission to the documents.

kind regards

Eef Vermeij
Regional Representative for Southeast Asia.

အထက္ပါစာကိုုေအာက္ပါအတိုုင္းဘာသာျပန္ေပးလိုုက္ပါသည္။
လုူၾကီးမင္း။
ကြ်န္ေတာ္စိတ္မေကာင္းစြာနဲ႔ဒီစာကိုုျပန္ၾကားလိုုက္ပါတယ္၊ဒီေန႔မွာNDDကABSDFရဲ႕ မွတ္တမ္းမ်ား(Archives) ကိုု ၾကည့္ရွဳခြင့္ကိုုမေပးနိုုင္ေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားစာကိုုလက္ခံရရွိ ခဲ့ပါတယ္။ (အဓိကABSDF မွတ္တမ္းမ်ားသည္ NDD၏စုုေဆာင္းထားမွဳမ်ားျဖစ္ျပီး ထိုုအဖြဲ႔ႏွစ္ ဖြဲ႔လံုုးမွသေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာၾကည့္ရွဳခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္)
ကြ်န္ေတာ္အခုုအခ်ိန္အထိ ABSDF ထံမွျပန္ၾကားစာကိုုမရရွိေသးပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ခင္ဗ်ားတိုု႔အေနနဲ႔ ဒီအဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခုုလံုုးရဲ႕သေဘာတူညီးခ်က္ရမွသာၾကည့္ရွဳခြင့္ရ မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီNDDရဲ႕ျငင္းပယ္ခ်က္တခုုထဲနဲ႔ခင္ဗ်ားေတာင္းဆိုုတဲ့ၾကည့္ရွဳခြင့္ကိုုျငင္းပယ္လိုုက္ရပါတယ္။
ၾကင္နာစြာျဖင့္
Elf Vermeij
အေရွ႕ေတာင္အာရွေရးရာေဒသ တာဝန္ခံ

အထက္ပါစာအရ ေဒါက္တာနိုုင္ေအာင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီးယခုုသူ႔ဇနီးခင္ဥမၼာ ဥကၠဌ လုုပ္ေနတဲ့ NDD ဟာအမွန္တရားေတြကိုုတူးေဖၚေတြ႔ရွိေတာ့မွာကိုုစိုုးရိမ္တဲ့အတြက္ပိတ္ပင္လိုုက္တာ ကိုု အထင္အရွားေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ထိုု႔အတုူဘဲABSDF ေခါင္းေဆာင္ေတြကလဲႏွာေစးေနတာ ေတြ႔ရမွာဘဲ၊ ဘာျဖစ္လိုု႔ဒီေလာက္ေၾကာက္ေနၾကတာလဲ??။ ကိုုယ္မွန္ရင္ဘာမွေၾကာက္ေနစရာပိတ္ပင္ေနစရာမလိုုဘူးလိုု႔ယံုုၾကည္တယ္။ ဒီစာရမွ ဒီမွတ္ တမ္းေတြကိုုABSDF တဖြဲ႔ထဲမဟုုတ္ဘဲ NDD ကဝင္ျပီး ထိမ္းထားတယ္ဆိုုတာထင္ရွားတယ္။  ABSDF ဟာNDD ေလာင္းရိပ္ေအာက္ကရံုုးမထြက္နိုုင္ဘဲျဖစ္ေနတယ္ဆိုုရင္ ABSDF ဟာ အလြန္ဂုုဏ္သိကၡာက်ေတာ့မွာျဖစ္တယ္။  NDD ဟာလက္နက္ကိုုင္ေတာ္လွန္ေရးကိုုမယံုုၾကည္ ေတာ့ပါဘူးဆိုုျပီး ABSDF ကေနဗဟိုုေကာ္မီတီဝင္အမ်ားစုုထြက္ျပီး ကိုုနိုုင္ေအာင္ ဦေဆာင္မွဳ႕ နဲ႔တည္ေထာင္ခဲ့တာအမ်ားအသိ။  လက္နက္ကိုုင္ေတာ္လွန္ေရးကိုုသစၥာေဖါက္သြားခဲ့ျပီးလက္ နက္စြန္႔မွေထာက္ပံ့မယ္၊ေငြေပးမယ္ဆိုုတဲ့ NGOsေတြရဲ႕ဝယ္မွဳကိုုေငြနဲ႔လက္နက္နဲ႔လဲလွယ္ခဲ့ တာအမ်ားသိတယ္။ NDD ကိုုဦးေဆာင္တဲ့ကိုုနိုုင္ေအာင္ ေျမာက္ပိုုင္းသတ္ျဖတ္မွဳမွာသူတာ ဝန္ခံတယ္၊တတ္နိုုင္သမွ်ပူးေပါင္းကူညီပါ့မယ္လိုု႔လူသိရွင္ၾကားထုုတ္ေဖၚေျပာဆိုုခဲ့ေပမဲ့ အခုုသူ႔မိန္းမခင္ဥမၼာကၾကည့္ခြင့္မေပးနိုုင္ဘူးလိုု႔ျငင္းလိုုက္ျပီ။

ခင္ဥမၼာကၾကည့္ခြင့္မေပးနိုုင္ဘူးဆိုုတာသုူ႔ေယာက္က်ားကမၾကည့္ေစခ်င္လိုု႔ဘဲလိုု႔ယူဆလိုု႔ရ မယ္ထင္တယ္။  ေျမာက္ပိုုင္းနဲ႔ဆိုုင္တဲ့စစ္ခ်က္ေတြကိုုဒီအဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ရဲ႕သေဘာတူညီးခ်က္နဲ႔ မွၾကည့္ လိုု႔ရမယ္ဆိုုေတာ့ ဒီမွန္တမ္းေတြကိုုဒီႏွစ္ဖြဲ႔သေဘာတူညီခ်က္ေတြနဲ႔မေဖ်ာက္ဖ်က္ နိုုင္ ဘူးလားလိုု႔စိုုးရိမ္းလာမိတယ္၊ အေထာက္အထားေတြကိုုဒီလူယုုတ္မာေတြမေဖ်ာက္ဖ်က္နိုုင္ ေအာင္ဘယ္လိုုကာကြယ္ၾကမလဲ။ 

ကိုုနိုုင္ေအာင္ကိုုကတိစကားအတိုုင္းမွတ္တမ္းေတြကိုုၾကည့္ခြင့္ေပးဖိုု႔ဒီေနရာကေနေတာင္းဆိုု တယ္။ ပုုဂၢိဳလ္ေရးေတြမေရးဘူးလိုု႔ေနေပမဲ့ဒီလိုုညစ္ပတ္မွဳေတြလုုပ္လာရင္ဖြင့္ေရးလာရလိမ့္ မယ္၊ အမွန္တရားကိုုသတၱိရွိရွိရင္ဆိုုင္ပါ၊အေျပာတမ်ိဳးအလုုပ္တမ်ိဳးလုုပ္ရမဲ့အခ်ိန္မဟုုတ္ ေတာ့ဘူး။

ABSDF ကိုုလဲေမးရေတာ့မယ္၊ ဒီမွတ္တမ္းေတြၾကည့္ခ်င္တယ္လိုု႔ကိုုမ်ိဳးဝင္းကိုုအေၾကာင္းၾကား ခဲ့တယ္၊ သူလဲဘယ္သူေတြအပ္ထားတယ္၊ ဆိုုတာမသိဘူးျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့အရင္လူေတြ ကိုုနိုုင္ေအာင္တိုု႔၊ ဆယ္ျပားေက်ာ္ေက်ာ္တိုု႔ ဒီဗီဘီကခင္ေမာင္ဝင္း တိုု႔ကိုုဘာေတြလုုပ္ခဲ့တယ္ဆိုုတာပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေမးျပီးေျမာက္ပိုုင္းကိစၥအျဖစ္မွန္ေပၚေပါက္ ေရးအတြက္ေကာ္မီတီဖြဲ႔ထားျပီးနယ္သာလန္မွာမွတ္တမ္းေတြကိုုဘယ္သူအပ္ထားမွန္းမသိ၊ သြားၾကည့္ဖိုု႔လဲမၾကိဳးစားသြားၾကည့္မဲ့သူေတြကိုုလဲအားမေပးေတာ့မျဖစ္ေစနဲ႔လိုု႔သတိိေပးခ်င္ တယ္။  သံခဲမိန္းမကလဲ ေျမာက္ပိုုင္းကိစၥမွာသူကအကုုန္သိေနသလိုုေျပာဆိုုေရးေနျပီးေခါင္း ေဆာင္လုုပ္သူေတြအာဏာမရူးပါဘူးလိုု႔ေျပာေနတာေတြဟာABSDF ကဒီကိစၥမွာေျမာက္ပိုုင္း ေခါင္းေဆာင္လုုပ္ခဲ့သူေတြကိုုပင္းျပီးကာကြယ္ေနတယ္လိုု႔အထင္ေရာက္ေစတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း၁၀ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာေနရာယူခဲ့ျပီးျပီး၊ ဦစိန္ဝင္းေတာင္သေဘာေပါက္လိုု႔ရာ သက္ပန္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဘဝကႏွဳတ္ထြက္သြားျပီ။  အျဖစ္မွန္ေပၚေအာင္လုုပ္မွာလား ဖံုုးဖိေနၾကအံုုးမွာလား မိမိကိုုယ္ကိုုျပန္ေမးၾက။

ထြန္းေအာင္ေက်ာ္
23Unlike ·  ·  · 
 • Pauline Kyiဒါဆို၃ပါတီတင္လို႕ရတာဘဲဒၤီ၂ဖြဳ႕ဲလု့းံကသာအထိကတရားခံအ်ားနဲ႕သက္ဆိုင္သူေတြဘဝကိုေရာကါေနပါပၿပီသူတိုႈလညငးTHIRD ပါတီမပါဘဲနဲထိခြင္မရွိလိုႈcompromiseျပန္လုပ္ႀကေပါ့ အႀကံေပးတာပါ nang.
  3 hours ago via mobile · Edited · Like
 • UZa Wana အေထာက္အထားေတြကိုုဒီလူယုုတ္မာေတြမေဖ်ာက္ဖ်က္နိုုင္ ေအာင္ဘယ္လိုုကာကြယ္ၾကမလဲ။

 • Pauline Kyi ဒါဆို၃ပါတီတင္လို႕ရတာဘဲဒၤီ၂ဖြဳ႕ဲလု့းံကသာအထိကတရားခံအ်ားနဲ႕သက္ဆိုင္သူေတြဘဝကိုေရာကါေနပါပၿပီသူတိုႈလညငးTHIRD ပါတီမပါဘဲနဲထိခြင္မရွိလိုႈcompromiseျပန္လုပ္ႀကေပါ့ အႀကံေပးတာပါ nang.
 • UZa Wana အေထာက္အထားေတြကိုုဒီလူယုုတ္မာေတြမေဖ်ာက္ဖ်က္နိုုင္ ေအာင္ဘယ္လိုုကာကြယ္ၾကမလဲ။
 • May Thingyan Hein ဖတ္ခြင္႔ရတဲ႕အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
 • Nge Naing လာ tag ေပးထားတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးပါဘုရား။ ဒါေပမဲ့ ဒီမွတ္တမ္းေတြကို ဒီအဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔က ဖ်က္ဆီးမွာကို စိုးရိမ္တယ္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ကိုေတာ့ ေျပာစရာ နည္းနည္း ရွိပါတယ္။

  (((((ABSDF ေျမာက္ပိုုင္းသတ္ျဖတ္မွဳနဲ႔ ဆိုုင္တဲ့ စစ္ခ်က္ေတြကိုု ဒီအဖြဲ႔ ႏွစ္ဖြဲ႔ (ABSDF နဲ႔ NDD) ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ မွ ၾကည့္လိုု႔ရမယ္ ဆိုုေတာ့ ဒီမွတ္တမ္းေတြကိုု ဒီႏွစ္ဖြဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္ေတြနဲ႔ မေဖ်ာက္ဖ်က္နိုုင္ဘူးလားလိုု႔ စိုုးရိမ္လာမိတယ္။ အေထာက္အထားေတြကိုု မေဖ်ာက္ဖ်က္နိုုင္ေအာင္ ဘယ္လိုု ကာကြယ္ၾကမလဲ။ - ထြန္းေအာင္ေက်ာ္))))

  ေအာ္... ျဖစ္မွျဖစ္ရေလ ဦးထြန္းရယ္၊ ဦးထြန္းအဲေလာက္ထိ ဟာသႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္မ ဘယ္တုန္းကမွ မထင္ခဲ့ဖူးတာ အမွန္ပဲ။ ABSDF မွာ ဥကၠဌ တႏွစ္လာလာဖူးေပမဲ့ ABSDF ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ ျဖတ္သန္းမႈ ဘ၀ကို လံုး၀နားမလည္တာလည္း ဦးထြန္းပဲ ေျပာရေတာ့မယ္။ ABSDF ေ တာတြင္း ဘ၀ကို ဥကၠဌ လုပ္ဖူးတဲ့ တႏွစ္ပဲ ျဖတ္သန္းခဲ့ဖူးတဲ့ ဦးထြန္းတေယာက္ ဘန္ေကာက္နဲ႔ တတိယႏိုင္ငံေတြမွာ သက္ေတာင့္သက္သာနဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ျဖတ္သန္းေနခ်ိန္မွာ ေတာတြင္းမွာ က်န္ခဲ့တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ အဖြဲ႔၀င္ေတြဟာ အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရပါတယ္။ ဒီအခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားက ဒီသမိုင္းအေထာက္အထားေတြကို သိမ္းထားခဲ့တာပါ ဦးထြန္း။ ABSDF ဟာ ၁၂ ရာသီ ရန္သူထိုးစစ္ေၾကာင့္ ေနရာေပါင္း မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ ေရႊ႔ခဲ့ရတယ္။ ဗဟိုတေနရာမွာ အေျခခ်ဖို႔အတြက္ အရင္ေနရာနဲ႔ ေနရာသစ္ၾကားမွာ ေတာလမ္းတေလွ်ာက္ ယာယီတဲေလးေတြနဲ႔ တဆင့္ဆင့္ ျဖတ္ရပါတယ္။ ျဖတ္ရင္းနဲ႔ ထိုင္းပိုင္နက္ထဲမွာဆို ထိုင္းေမာင္းထုတ္ခံရတယ္၊ ျမန္မာပိုင္နက္ထဲမွာဆို စစ္တပ္လိုက္တာ ခံရတယ္။ ေနရာသစ္ ေရာက္ပီး စခန္းေဆာက္ၿပီးရင္လည္း ရန္သူက ထပ္တက္လာရင္ ထပ္ေရႊ႔ရျပန္တယ္။ (ေျပာသာေျပာလို႔ မကဒတ သက္တမ္း တႏွစ္မွာ ဒီလိုအခက္အခဲမ်ိဳးကို ဦးထြန္းမၾကံဳဖူးခဲ့ဖူး) ဆက္ရန္
 • Nge Naing အဆက္.... ဗဟိုစခန္းခ်ဖို႔ ေနရာ တခုနဲ႔တခုၾကား တခါေရႊ႔တိုင္းမွာ ပစၥည္းေတြ အကုန္လံုးမသယ္ႏိုင္လို႔ ဘာကိုေလွ်ာ့မလဲဆိုတာ ပထမအဆင့္ ဒုတိယအဆင့္ တတိယအဆင့္ ...... အဆင့္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ စသည္ျဖင့္ ေလွ်ာ့ၿပီး မီးရႈိ႔ပစ္ခဲ့ရတယ္။ စာၾကည့္တိုက္က ကၽြန္မၾကိဳက္တဲ့ စာအုပ္ေတြဆိုရင္ သယ္လို႔လည္းမႏိုင္တာနဲ႔ ေအာ္.. ဒါေတြ မီးရႈိ႕ပစ္ခဲ့ရေတာ့မွာပါလားဆိုၿပီး ႏွေျမွာတသမိလို႔ မဆံုး ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ အဲလို ေလွ်ာ့ဖုိ႔ ပစၥည္းေတြကို စနစ္တက် ခြဲထားပါတယ္။ လံုး၀ေလွ်ာ့လုိ႔မျဖစ္ ေနာက္ဆံုး စခန္း (သို႔) ယာယီစခန္းကို စစ္တပ္က အလစ္၀င္သုတ္ၿပီး အပိုင္စီးလို႔ လူေတြအကုန္လံုးသတ္ခံရ၊ ရွိတာအကုန္လံုး မီးရႈိ႔ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရင္ေတာင္မွ တေန႔တခ်ိန္မွာ ျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ သမိုင္းအမဲစက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တေန႔တခ်ိန္မွာ ျပန္ရွင္းရမည့္ ဒီသမိုင္းအေထာက္အထားေတြကို ပစၥည္းျပာက် လူအကုန္လံုး အသက္ဆံုးရႈံုးတာနဲ႔ အတူတူ မပါသြားရေအာင္ ပ်က္စီးေပ်က္ကြယ္သြားမွာစိုးလို႔ ဗဟိုတာ၀န္ရွိသူေတြဟာ အေမွ်ာ္အျမင္ ရွိရွိနဲ႔ ဒါေတြကို လံုျခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္ ဥေရာပအထိ ဒုကၡခံၿပီး ပို႔ထားတာပါ။ ဘာကိစၥနဲ႔ ဒါကိုထိန္းသိမ္းထားတဲ့သူက ျပန္ဖ်က္ဆီးရမလဲ။ အဲလိုဖ်က္ဆီးမယ္ဆို ဘာကိစၥ ဒုကၡခံၿပီး ဒါေတြကို နယ္သာလန္အထိ သြားသိမ္းေနစရာလိုမလဲ။ ရန္သူစစ္ေၾကာင္း ပထမတၾကိမ္ ထိုးတုန္းကေတာင္ ဖ်က္ဆီးလိုက္ေရာ့ေပါ့။ အခုေတာ့ အဲလိုမဟုတ္ဗဟိုအေျပာင္းမွာ ေတာင္ၾကီးေတာင္ငယ္ျဖတ္ ေရတတန္ ကုန္းတတန္ကူးၿပီးလည္း သယ္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆံုး အဆံုးစြန္ထိေတြးၿပီး ႏိုင္ငံျခားမွာ သိမ္းထားတယ္။ ဖ်က္မယ္ဆို အစကတည္းက ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္လိုက္တာ ၾကာၿပီေပါ့။ ဦးထြန္းဒီေလာက္ေတာင္ ေတြးဖို႔ ဦးေႏွာက္မမီ ျဖစ္သြားတာ စိတ္မေကာင္းစရာပဲ။

  သိမ္းထားတဲ အခ်က္အလက္ေတြကို ၾကည့္ခ်င္ သိခ်င္တာ သက္သက္ဆိုရင္ေတာ့ ဘာမွ မေျပာစရာအေၾကာင္း မရွိပါဘူး။
 • Htun Aung Gyaw ခင္ေဌးၾကဴအမည္နဲ႔မေရးဘဲငယ္နိုုင္အမည္နဲ႔ေရးေတာ့လဲစာျပန္ရတာေပါ့။ စခန္းမွာေနျပီးေခါင္းေဆာင္ေတြကိုုယံုုၾကည္ေတာ္လွန္ေရးထဲကိုုဝင္လာတဲ့မင္းတိုု႔ညီအမ ကိုုရိုုးသားတယ္ျဖဴစင္တယ္ဆိုုျပီးသားသမီးလိုုခ်စ္ခင္ခဲ့တယ္ဒါေပမဲ့နိုုင္ငံျခားေရာက္ျပီးမွငယ္နိုုင္ဆိုုျပီးငါသိငါ တတ္လုုပ္ျပီးေစာ္ကားလာတာေတာ့ေအာ္လူေတြဟာေျပာင္းလဲတတ္ ပါလားလိုု႔သိလာရတယ္။ ABSDF ႏွစ္ျခမ္းကြဲေတာ့မင္းတိုု႔ညီအမ ၊မိုုးသီးတိုု႔အျခမ္း ကိုုေပါင္းျပီးေနာက္ မိုုးသီးတိုု႔အျခမ္းကသူလွိ်ဳလိုု႔ထင္ျပီးထိတ္တံုုးခတ္ ထားတာ ခံရတယ္ ဆိုုတာမင္းေျပာျပလိုု႔ငါသိရတာ၊ မင္းတိုု႔အေတာ္တုုန္လွဳပ္ခဲ့တယ္ဆိုုတာလဲမင္းဘဲေျပာျပခဲ့ တာဘဲမဟုုတ္လား၊ မိုုးသီးတိုု႔ကိုုမင္းမမုုန္းဘဲေက်းဇူးတင္သင့္တယ္၊ ေျမာက္ပိုုင္း မွာဆိုုရင္ဒီလိုုစြာပံုုနဲ႔ပါ သြားနိုုင္တယ္။ ခဏအဖမ္းခံရတာေတာင္မင္းတိုု႔ဘယ္ေလာက္ ခံစားခဲ့ရလဲစဥ္းစားၾကည့္စမ္း ေျမာက္ပိုုင္းကအဖမ္းခံရတဲ့သူေတြက မင္းတိုု႔ညီအမ ေလာက္ကံမေကာင္းခဲ့ၾကဘူး၊ ရက္ရက္စက္စက္ညွင္းျပီးအသတ္ခံရသူခံရ၊အသတ္မခံရဘဲ က်န္ေနသူေတြကလဲလေပါင္းမ်ားစြာႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းခံရျပီးထြက္ေျပးလိုု႔သာလြတ္လာၾကတာ။
  မင္းတိုု႔လဲသူလွိ်ဳလိုု႔တဒဂၤစြပ္စြဲခံရတာေတာင္အူတံုုသဲတံုုျဖစ္ခဲ့ေသးတာ၊ ကိုုယ္ခ်င္းစာဘိုု႔ေကာင္းတယ္။ ဒီလိုုမဟုုတ္ဘဲဗဟိုုကိုုကာကြယ္ၾကဆိုုျပီးဖင္ကုုန္းေအာ္ေနလိုု႔က လူရယ္စရာဘဲျဖစ္လိမ့္မယ္။ မင္းနဲ႔ခင္ေရႊလိွဳင္နဲ႔ေမးတာသြားတူေနလိုု႔ျပံဳးမိတယ္၊ ငါစစ္တိုုက္ဖူးလားတဲ့ ဟုုတ္လား၊ ေအးသိေအာင္ေျပာျပလိုုက္မယ္ တိုုက္ဖုုူးတယ္ အတူတိုုက္တဲ့သူေတြလဲရွိတယ္။ စံုုစမ္းလိုုက္အံုုး။ ေနာက္ျပန္ေမးခ်င္တာက မင္းတိုု႔ကိုုးကြယ္ေနတဲ့ကိုုနိုုင္ေအာင္၊ လက္ရွိကိုုသံခဲတ္ိုု႔ကိုုေကာမင္းတိုု႔ေမးျပီးျပီလား? အေျဖသိရင္တင္ေပးပါလား? ။ ဥကၠဌျဖစ္သူေတြစစ္တိုုက္မွေလးစားမယ္လိုု႔ဆိုုလိုုခ်င္တာလား။ ငါေအဘီရဲ႕ျဖစ္စဥ္ကိုုေရးေနတယ္မထုုတ္ေသးဘူးအဖြဲ႔အစည္းထိခိုုက္မွာစိုုးလိုု႔။မင္းသိဖိုု႔က ABSDF ကိုုစတင္ဖြဲ႔စည္းစဥ္ကေတြ႔ရတဲ့အခက္အခဲေတြခေရာင္းလမ္းၾကမ္းၾကီးကိုုျဖတ္ျပီး စခမ္းေတြမျပိဳကြဲေအာင္ဗဟိုုေကာ္မီတီကိုုမပ်က္ေအာင္ထိမ္းခဲ့ရတာကငါပါ။ ဒါဟာၾကြားစရာမဟုုတ္ေပမဲ့ရင္နာစရာအျပည့္ရွိတယ္၊ မဟာမိတ္ေတြနဲ႔ဆက္ဆံေရး။ စခန္းေတြမတည္မျငိမ္ျဖစ္ေနတာေတြ၊ အားလံုုးသိသင္တဲ့အခ်ိန္က်ရင္ထြက္လာလိမ့္မယ္။ မၾကာေတာ့ဘူး၊ အခုုေစာ္ကားေနတာေတြကိုုရပ္တန္းကရပ္ျပီးေစာင့္ေနလိုုက္။ ငါလက္နက္ကိုုင္ေတာ္လွန္ေရးကိုုဘယ္တံုုးကမွသစၥာမေဖါက္ခဲ့ဘူး။ငါ့ယံုုၾကည္ခ်က္ကိုုဘယ္ တံုုးကမွေရာင္းမစားခဲ့ဘူး။
 • Htun Aung Gyaw ဖိုုင္ေတြသိမ္းဆည္းစဥ္ကေျမာက္ပိုုင္းျပႆနာမေပၚေသးဘူးေလ၊ ဘယ္လိုုမွလူမသိနိုုင္ေတာ့ဘူးလိုု႔ျဖစ္ေနခ်ိန္၊ စိုုးရိမ္ေၾကာင့္က်မရွိနိုုင္တဲ့အခ်ိန္ေလ၊စဥ္းစားျပီးေျပာ၊ အခုုလိုုေအာက္ေျခကိုုတူးျပီးေမးလာလိမ့္မယ္လိုု႔ဘယ္သူကထင္ထားမလဲ၊ အမွန္ေတာ့ဒီဖိုုင္ေတြဟာတခ်ိန္က်ရင္ငါတိုု႔လည္ပင္းကိုုၾကိဳးကြင္းစြပ္လာလိမ့္မယ္လိုု႔ထိုုတာဝန္ခံၾကီးမ်ားက လံုုးဝတြက္မထားခဲ့တာေၾကာင့္တခ်ိန္ခ်ိန္မွာကံေကာင္းလိုု႔ေတာ္လွန္ေရးသူရဲေကာင္းၾကီးမ်ားအျဖစ္ျပည္တြင္းျပန္ခဲ့ရင္ေတာ့ဒီမွတ္တမ္းေတြဟာငါတိုု႔အတြက္ဂုုဏ္ယူစရာေတြအျဖစ္သံုုးရမွာဘဲလိုု႔ေတြးထင္ထားခဲ့တာေပါ့၊ အခုုမင္းတိုု႔စခန္းကျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ လုုပ္ခဲ့ျပီးဒီဗီဘီခင္ေမာင္ဝင္းက ဒုုတိယအၾကိမ္ညီလာခံမွာေျပာခဲ့တာဘဲ " ဒါေတြဟာေရႊေတြဗ်"လိုု႔ အခုုNDD က ၾကည့္ခြင့္မေပးနိုုင္ဘူးဆိုုတာကိုုမင္းကဘာလိုု႔ၾကည့္ခြင့္မေပးတာလဲလိုု႔ မေမးဘဲငါ့ကိုုေစာ္ကားတဲ့စကားေျပာေျပာလာတာမင္းရိုုးသားမွုုမရွိေတာ့ဘူးလိုု႔ ေျဗာင္ေဖၚျပလိုု္က္တာဘဲ၊ ၾသစီေရာက္ျပီးဘဝင္ျမင့္သြားတာလားတယူသန္ မ်က္ကန္း ု ျဖစ္ျပီး မိုုးသီး မုုန္းတာနဲ႔နိုုင္ေအာင္ေနာက္လိုုက္ျဖစ္သြားတာလား။ အေျဖေတာ့မင္းဘာသာထုုတ္လိုုက္ေတာ့။
 • Min Thit အဲ့ဒီက်က္သေရတံုးမကိုစာျပန္ေရးေနရေသးတယ္ဗ်ာ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနလိုက္ရင္လဲ သူ႔ခ်ီးထုပ္နဲ႔သူနံေနၿပီးသားပါဗ်ာ
 • Nge Naing ခါတိုင္းဆို မနက္အေစာၾကီး အလုပ္သြားခါနီး ကြန္ျပဴတာ မ၀င္မၾကည့္ျဖစ္ေပမဲ့ အခုေတာ့ ေယာက္်ားက ၀င္ၾကည့္လိုက္ပါနဲ ႔ ခဏခဏ ေျပာေနေတာ့ ဘာမ်ားလဲဆိုၿပီး ၀င္ၾကည့္ျဖစ္သြားတယ္။ ဦးထြန္းက လူၾကီးေတြအေၾကာင္း ေျပာၿပီး ဟာသလုပ္လို႔ အားမရတာနဲ႔ ကၽြန္မအေၾကာင္း ေျပာၿပီး ဟာသထပ္လုပ္ထားျပန္ၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မ အေၾကာင္းျပန္ဖို႔ အခ်ိန္မရေသးဘူး။ ညက ကၽြန္မ ညက ေတာ္ေတာ္ ညနက္မွ အိပ္ရာ၀င္ျဖစ္တယ္။ ဒီမနက္အခု ဆယ္မိႏွစ္ၾကာရင္ အလုပ္သြားရမွာ ျဖစ္ၿပီး ညဆယ္နာရီထိုးမွ ၿပီးမယ္။ အိမ္ကိုျပန္ေရာက္ရင္ ေရမိုးခ်ိဳးၿပီး အိပ္ခ်ိန္ေရာက္ျပန္ၿပီ ေနာက္ေန႔ စေနေန႔ မနက္အေစာၾကီး အခုလိုခ်ိန္ အလုပ္ျပန္သြားရမယ္။ အားတာဆိုလို႔ ဒီပတ္တပတ္လံုးမွာ တနဂၤေႏြေန႔တေန႔ပဲ ရွိပါတယ္။ တဂၤေႏြေန႔မွာလည္း သူမ်ား ေနမေကာင္း ရွိလို႔အလုပ္လာမႏိုင္သူ ရွိရင္ လုပ္ေပးရဦးမယ္ ဆိုေတာ့ ဦးထြန္း ေျပာထားတဲ့အခ်က္ေတြကို ကၽြန္မ အေၾကာင္းျပန္ႏိုင္ဖို႔ တနဂၤေႏြေန႔မွာ တေယာက္မွ ေနမေကာင္း မျဖစ္ပါေစနဲ႔လို႔ ဆုေတာင္းမွ ျဖစ္မယ္။ တနဂီေႏြေန႔မွ ေတြ႔မယ္ ဦးထြန္း။ တနဂၤေႏြေန႔ မအားလို႔ အေၾကင္းမျပန္ျဖစ္ရင္လည္း ေၾကာက္ၿပီး ေျပးသြားတယ္လို႔ေတာ့ ထင္မေနနဲ႔ ကၽြန္မ ေတာ္ေတာ္အလုပ္မ်ားတယ္ ဦးထြန္း။ ဒီမွာ အေၾကာင္းျပန္ဖို႔ ေနရာမလံုေလာက္ရင္လည္း ကၽြန္မ ပို႔စ္တခုတင္ၿ့ပီး အေၾကာင္းျပန္ေပးမယ္ ဦးထြန္းဘာမွ စိတ္မပူနဲ႔ ဦးထြန္း အေပၚမွာ ေရးထားတာေတြကို ကၽြန္မ ျဖစ္ေအာင္ အေၾကာင္းျပန္မယ္။
 • Nge Naing ေအာ္ ဒုကၡ ဘယ္က အုတ္ၾကားျမက္ေပါက္မွန္းမသိ သတၱ၀ါ တေကာင္ကလည္း တမ်ိဳး၊ ခင္ေဌးၾကဴဆိုတာ ဦးထြန္းအေပါအ၀င္ မကဒတ ဒုတိယအၾကိမ္ ညီလာခံလာတက္တဲ့ မကဒတ တပ္ရင္းအားလံုးက ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ မကဒတ ေဒါင္းဂြင္နဲ႔ ေသ့ေလာထမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖူးသူ အားလံုးသိၿပီး အခုခ်ိန္မွာ သေဘာထား ကြဲလြဲတာေတြရွိေပမဲ့ မကဒတမွာ ဘယ္လိုတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္ဆိုတာ အားလံုးသိပါတယ္။ ေလသံအရ အဲဒီ မင္းသစ္ဆိုတဲ့ တေယာက္က ဦးထြန္းတပည့္ထင္တယ္။ တပည့္ဆိုရင္လည္း စာကိုယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ေရးတတ္ ေျပာတတ္ေအာင္လည္း သင္ေပးထားဦးမွေပါ့။ အလုပ္ေတာ့ ေနာက္က်ေတာ့မွာပဲ။ သြားလိုက္ဦးမယ္။
 • Nyunt Shwe ဒါကေတာ့ သူတို႔အားလံုး အျပစ္ရွိတယ္၊ အဓိကတာဝန္ရွိတယ္လို႔ ဝန္ခံျခင္းတမ်ိဳးကလြဲရင္ သူရဲေဘာေၾကာင္တာ၊ ယုတ္မာတာ၊ အဲ ဒီလိုပဲ ေျပာစရာရွိတယ္။

  ဘာပဲေျပာေျပာ ခင္ေရႊလိႈင္လား၊ သူလဲ အေတာ္ထဲထဲဝင္ဝင္ေရးေနတယ္။ မွန္တာမွားတာကေတာ့ အတြင္းလူေတြ သိမွာပဲ။ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ သ
  ူေျပာတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အာဏာမ႐ူးဘူးဆိုတာ မယံုဘူး။ ထိပ္ကေန တဆင့္ ေအာက္ဆင္းေပးရရင္ ျမန္မာ့သတၱိေတြ ကလိမ္ကက်စ္ေတြ ပါလာေတာ့တာပဲ။ ကြန္မ်ဴနစ္ပါတီအကြဲအျပဲၾကည့္မလား၊ မဆလ အကြဲအျပဲ (ထြန္းလင္း၊ သန္းစိန္၊ ေက်ာ္ေဇာ ျဖဳတ္ထုတ္ရွင္း) ၾကည့္မလား၊ နအဖ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ဦး လုပ္ၾကံမႈနဲ႔ ခင္ညြန္႔ အာဏာသိမ္းအၾကံအစည္ မပိယိလို႔ သူပဲခံလိုက္ရတာကို ၾကည့္မလား၊ အထက္ေရာက္ခ်င္တဲ့လူ သိပ္မ်ားတယ္။

  ေအဘီကိစၥမွာ အထူးသျဖင့္ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္တို႔တေတြ က်ဆံုးရတာဟာ ခင္ေရႊလိႈင္ရဲ႕အာေဘာ္က မငယ္ရဲ႕ေရလိႈင္းစစ္ဆင္ေရးေၾကာင့္လို႔ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ စြပ္စြဲလာတာ ေတြ႕ရတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ က်ေနာ္ မသိႏိုင္ဘူး။ ေနာက္ဆံုးတစ္ေန႔ အေျဖေပၚလိမ့္မယ္။

  ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္ လက္မခံႏိုင္တာက မ်ိဳးဝင္း သံေခ်ာင္း လွဆိုင္းအုပ္စုရဲ႕ လူမဆန္တဲ့ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္ ဂ်ာမာန္ဖက္ဆစ္ေတြေတာင္ ဖ်ားသြားေလာက္တဲ့ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေတြနဲ႔ လူ ၃၈ ေယာက္ကို သတ္ခဲ့မႈ၊ မေသပဲက်န္တဲ့ ရဲေဖာ္အေျမာက္အမ်ားကို ထင္သလိုႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းခဲ့မႈေတြပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီတာဝန္ရွိသူေတြအားလံုုး ျမန္မာျပည္က ႀကိဳးစင္ေသာ္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံတကာက လ ွ်ပ္စစ္ကုလားထိုင္ေပၚေသာ္လည္းေကာင္း ေရာက္သြားေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကသူတိုင္းကို က်ေနာ္ အားေပးမယ္၊ ေထာက္ခံမယ္။ ဒီအထဲမွာ တာဝန္ရွိတဲ့ ေရာ္နယ္ေအာင္ႏိုင္တို႔ နိုင္ေအာင္တို႔ ေအာင္ထူးတို႔ စသျဖင့္ ဒီေကာင္ေတြကိုလဲ ေသဒဏ္ထိုက္ရင္ ေသဒဏ္၊ တစ္သက္တစ္ကၽြန္းထိုက္ရင္ တစ္သက္တစ္ကၽြန္း က်ေအာင္လုပ္ၾကပါလို႔ ထပ္ၿပီး တိုက္တြန္းပါတယ္။
 • Maung Kyaw ဂ်ာမနီကဦးႏြယ္ေအာင္ထံမွာ copy တခုရွိခဲ့ပါတယ္။ေမးႀကည့္ေပါ ့ရွိေသးရင္။
 • Hmone Shwe Yi ဒီလူသတ္မွုမွာပါ၀င္ခဲ.တဲ.လူေတြကိုအျပစ္ေပးမယ္ဆိုတာကိုေတာ.လက္ခံပါတယ္-ဒါေပမဲ.ဒီလိုျဖစ္ခဲ.တာေတြေနာက္ကြယ္မွာသူလွ်ီမပါဘူးဆိုတာေတာ.လံုး၀လက္မခံနုိင္ဘူး-ခုအျဖစ္မွန္ေဖါေနပါတယ္ဆိုတဲ.မပကလူေတြသူတို.ေတြရဲ.အစအဆံုးပါ၀င္ပတ္သက္တာကိုမေရးျကတာကိုကမရုိးသားမွု.ေတြပါတယ္-ဘယ္လိုေပါလာမလဲတကယ္.အမွု.မွန္ရုိးသားမွုရ်ိရင္ကိုယ္.ပါ၀င္မွု.ေတြပါေရးျကပါ-
 • Hmone Shwe Yi မ်ုီး၀င္းနဲ.သံေခ်င္းကအာဏာရွုးလို.-အာဏာလိုခ်င္လို.လူသတ္တာဆိုမွားေနျပီ-သူတို.၂ေယာက္လံုးကေနာက္တန္းမွာေအးေဆးေနရမဲ.ရာထူးကိုမယူထားဘူးေနာ္-အသက္နဲ.ရင္းျပီးလုပ္ရတဲ.စစ္တိုက္တဲ.အလုပ္ကိုဘဲသူတို.ေပ်ာ္ျကပံုရတယ္

 • You, Ko Lin Wai AungMaungmaung SkwMoe Aye and 25 others like this.
 • Nyi Nyi Than super like KHAK.
 • UZa Wana အေထာက္အထားေတြကိုုဒီလူယုုတ္မာေတြမေဖ်ာက္ဖ်က္နိုုင္ ေအာင္ဘယ္လိုုကာကြယ္ၾကမလဲ။
 • Soe Moe ေသခ်ာတာကေတာ ့ဒီအေထာက္အထားေတြကေရာဘယ္ေလာက္ခိုင္မာသလဲဆိုတာကိုဘယ္သူေျပာနိုင္မွာလဲ....
 • Tin Maung Tun ေအဘီအက္ဒီအက္ဖ္တပ္ဖဲြ့ တစ္ဖဲြ့လုံးႏွင့္ပါတ္သက္တဲ့ အေထာက္အထားေတြကို မိမိကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းျဖစ္ေအာင္ ခိုးယူသြားခဲ့ျခင္းသည္ အလြန္ႀကီးမားေသာ ျပစ္မွဳက်ဴးလြန္ရာ ေရာက္ပါသည္။ ထိုသို့တပ္ဖဲြ့တစ္ဖြဲ့လုံးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေထာက္အထားခိုးယူမွဳအတြက္ အေရးယူရန္ ေအဘီအက္ဒီအက္ဖ္တပ္ဖဲြ့၀င္တိုင္းက ႀကိဳးစားအေကာင္အထည္ေဖၚဘို့ လိုအပ္ပါသည္။ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ ဟာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း မဟုတ္မွန္းေတာ့ အရင္ကတည္းက သိထားခဲ့ေပမဲ့၊ အခုလို တစ္ဖဲြ့လုံးကပိုင္တဲ့ အေထာက္ အထားေတြကိုေတာ့ ေအာက္တန္းက်စြာ ေမာင္ပိုင္စီးလိမ့္မယ္လို့ေတာ့ မထင္မိခဲ့ပါ။ အပ္ထားတဲ့ အေထာက္ အထားေတြကို ႀကည့္ရွဳဘို့ မဆီမဆိုင္ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္၏မိန္းမ ခင္ဥမၼာက ခြင့္မျပဳလို့ မႀကည့္ရွဳ မေလ့လာႏိုင္ဘူးဆိုတာက ဘယ္လိုမွမျဖစ္ သင့္တဲ့တာပဲ။ ခိုးရာပါပစၥည္းကို ၀ွက္ထားတာပဲ။ ထိုခိုးရာပါ အေထာက္ထားမ်ားကို ရရွိဘို့အတြက္ ေအဘီအက္ဒီအက္ဖ္တပ္ဖဲြ့၀င္ျဖစ္ခဲ့သူတိုင္းရဲ ႀကိဳးစားရမဲ့ ေတာ္လွန္ေရးရဲ့တာ၀န္ တရပ္ျဖစ္ပါတယ္။
  တင္ေမာင္ထြန္း (ခ) ေရႊဘ (ခ) ဘိုင္ႀကီး
  (ေအဘီအက္ဒီအက္ဖ္ လုပ္ငန္းစစ္ေဆးေရးျဖစ္ခဲ့သူ၊ ဥပေဒေရးဆဲြခဲ့သူ၊ သူလွ်ဳိအျဖစ္စြပ္စြဲခံရသူ၊ ဗဟိုတရားသူႀကီးအဖဲြ့၀င္ျဖစ္ခဲ့သူ)
 • Thiha Kyaw It is reasonable. The authorized persons of solving N.B case should be able to access this files.Should let them to do so.Otherwise , ABSDF will have being attacked of N.B Case (with N.B case stick).It is just my advice.
 • Phome Maung Ko Htun Aung Gyaw, you should forward this letter to as many as organization that provided fund to Naing Aung and its gang members. And also, you must keep record all of mail that you send to this organization. This is only my suggestion.
 • Lynm Aung ABSDF ဟာNDD ေလာင္းရိပ္ေအာက္က ရံုုးမထြက္ နိုုင္ဘဲျဖစ္ေနတယ္ဆိုုရင္ ABSDF ဟာ အလြန္ဂုုဏ္သိကၡာက်ေတာ့မွာျဖစ္တယ္။
 • Jutta Pflueg KHIN OHMAR - (BURMA PARTNERSHIP - Women’s League of Burma) - 

  order to close killing of ABSDF file in Holland !!!!!!!!

  On Tue, Feb 5, 2013 at 2:54 PM, —————– wrote:
  Dear —————-,

  I’m sorry to say but I learned today from NDD that they will not give permission to access the ABSDF archives (for this particular ABSDF archive which is listed as a NDD collection permission from both NDD and ABSDF is needed)
  I’m still waiting for a formal reply from ABSDF, but since you need permission from both, one negative answer is enough to deny you permission to the documents.

  kind regards

  Eef Vermeij
  Regional Representative for Southeast Asia.
 • Yebaw Aung ေၿမာက္ပုိင္းမွာ ေၾကြလြင့္ခဲ့ရသူေတြရဲ ့က်န္ရစ္သူမိသားစုေတြ အေနနဲ ့အားလံုးလက္မွတ္ထိုးၿပီး ဒီသက္ေသအေထာက္အထားေတြကို ၾကည့္ခြင့္ေပးဖို ့ႏိုင္ငံတကာဥပေဒေၾကာင္းေတြနဲ ့အညီေတာင္းဆိုသင့္တယ္။ ဒါဟာ CIA တို ့MI 5 တို ့က Top Secret လို ့classified လုပ္ထားတဲ့ file မ်ဳိးမဟုတ္ဘူး။ Freedom of Information နဲ ့အညီ IISH က သက္ဆိုင္သူေတြကို ၾကည့္ရႈေလ့လာခြင့္ ေပးကိုေပးရလိမ့္မယ္။ မကဒတ ဟာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းၿဖစ္တယ္။ NDD ကေရာ တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္နဲ ့ရပ္တည္ေနတဲ့ အဖြဲ ့အစည္းလား။ ဒီႏွစ္ဖြဲ ့အေနနဲ ့ဘယ္လို ဥပေဒေၾကာင္းေတြအရ ဒီပစၥည္းေတြကို မူပုိင္လုပ္ထားခြင့္ရွိသလဲ။ သမိုင္းအမွန္မေပၚရင္ မကဒတဟာ သမိုင္းရဲ ့အမိႈက္ပံုးထဲ ေရာက္သြားလိမ့္မယ္။
 • Jutta Pflueg Why i see my suggestin,advise,this is not democratic at all,I support Absdf but not these killers and the gang mtz
 • Nweni Tun ဒီစာထဲမွာ မရွင္းတာက... ဘယ္သူကသြားေတာင္းၾကည့္တာလဲ.. အဲဒါကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း မေရးထားဘူး.. သြားေတာင္းၾကည့္တဲ့သူကို NDD ကပဲျဖစ္ျဖစ္ ABSDF ကဘဲျဖစ္ျဖစ္ permission မေပးခဲ့တာ အဖြဲ ့အစည္းတခုရဲ ့လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ သဘာ၀က်ပါတယ္.. ABSDF ရဲ ့ အဖြဲ ့၀င္ေဟာင္း တေယာက္ျဖစ္ခဲ့တိုင္း ေပးၾကည့္ရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဖြဲ ့၀င္ေတြေရာ အဖြဲ ့၀င္ေဟာင္းေတြေရာ ဘယ္သူၾကည့္ခ်င္ၾကည့္ခ်င္ ေပးၾကည့္ရမလိုျဖစ္ေနတယ္… အခုသြားၾကည့္ဖို ့စာၾကည့္တိုက္ကို စာေရးတဲ့ သူကေရာ ဘယ္သူ ့ကိုယ္စားျပဳမႈပါသလဲ… ေလလိႈ္င္းေတြနဲ ့ စစ္ဆင္ေနတာ ထက္… အခုအခ်ိန္မွာ ဥပေဒေၾကာင္းအရပဲေျပာရမဲ့ အခ်ိန္ပါ..ႏိုင္ငံတကာတရားရံုးတခုခုက အဲဒီ documents ေတြကို တရား၀င္ေတာင္းလာရင္ေတာ့ NDD နဲ ့ ABSDFက မျဖစ္မေနေပးရမွာပါ..အခုသြားေတာင္းၾကည့္တဲ့သူက ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ လမ္းလြဲကိုလိုက္ေနတယ္လို ့ ့ဘဲျမင္ပါတယ္၊ NDD နဲ ့ ABSDF က permission ေပးတယ္ဘဲထားဦး အဲဒီအေရးႀကီးတဲ့ documents ေတြၾကည့္ဖို ့အတြက္ authorize person တေယာက္အျဖစ္ creditability, responsibility နဲ ့ transferability ရွိတဲ့ သူတေယာက္အျဖစ္ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ကို မျမင္ပါ..
 • Thiha Kyaw I think it is Ko Tun Ag Gyaw because Myauk Pie Byan Dway authorized him to do so.I think he should be authorized to access these files because he was a ABSDF FOUNDER & 1st Chairman of ABSDF.
 • Thiha Kyaw He is also responsible for N.B case because he left from ABSDF early.If he was still a chairman of ABSDF in 1992 he could be handle it very wisely.
 • Nweni Tun ေက်းဇူးပါကိုသိုက္ (သီဟေက်ာ္) ..ဒီစာထဲမွာရွင္းေအာင္မေရးထားလို ့.. က်ေနာ္ေတာင္းၾကည့္တယ္ဆိုရင္လဲက်ေနာ္ေပါ့..ေရးျပမွေတာ့ တခါတည္းရွင္းေအာင္ေရးေလ.. ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ကို authorized person ျဖစ္သင့္မသင့္ က်မသေဘာထားကေတာ့ အေပၚက မွတ္ခ်က္မွာ ေရးထားၿပီးၿပီ...။
 • Thiha Kyaw He left from us very early.He left us alone.He left ABSDF.If he didn't , NB case could not be happened.
 • Thiha Kyaw When I joined ABSDF , he was ABSDF chairman.   • Nyunt Shwe သူလ ွ်ိဳပါခ်င္လဲပါမွာေပါ့။ ပါလို႔ အတိအက်သိရင္ ေသဒဏ္ေပးလဲ လက္မခံႏိုင္စရာမရွိဘူး။ ေသဒဏ္ဆိုတာ တ႐ုတ္ေတြလို တပ္သား ၁၀ ေယာက္ ၁၅ ေယာက္ကေန ဝိုင္းပစ္ၿပီး သတ္မလား။ ထံုးစံလိုျဖစ္ေနတဲ့ ႀကိဳးေပးၿပီးေတာ့ပဲ သတ္မလား။ သတ္ေလ။ ခုဟာက လက္ေျခေတြကို ဒိုင္းနမိုက္နဲ႔တြဲခ်ည္ၿပီး ေဖာက္ခြဲျဖတ္ပစ္တာ။ လက္ကို ဒါးနဲ႔ခုတ္ ေနာက္တစ္ေယာက္ကို ဒီလက္ျပတ္ႀကီးကိုက္ခိုင္းထား။ ေယာက္်ားတန္ဆာကို ငါးမ ွ်ားခ်ိပ္နဲ႔ ခ်ိပ္ၿပီးဆြဲျဖဲ။ မိန္းခေလးကို တံုးလံုးခၽြတ္။ ဒီေလာက္ သရဲမရဲစီးေနတာ မႈန္ေရႊရည္ နည္းနည္း ခံရတဲ့လူေတြဖက္က ကိုယ္ခ်င္းစာၾကည့္စမ္း။ ဒီအေကာင္ေတြ ႐ူးေနသလား။

    ဒီလိုေကာင္းမ်ိဳးေတြ အျပန္တစ္ရာႀကိဳးေပးသတ္လဲ မိဖညီအစ္ကိုေမာင္ႏွစ္မကလြဲရင္ ဘယ္သူမွ မသနားဘူး။ တခ်ိဳ႕ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းက ျမန္ျမန္ေသတာေတာင္ သေဘာက်အုန္းမယ္။ အဲလိုသာဓကေတြ ကမၻာမွာရွိတယ္။ သားက ဆိုးလြန္းလို႔ ၊ မေအကိုယ္တိုင္က သားကိုပစ္သတ္ရတာရွိတယ္။ ဘယ္မွာ လုပ္ခ်င္မွာလဲ။ မခ်ိတင္ကဲ လုပ္လိုက္ၾကရတာပဲ။ ဒီေကာင္ေတြေၾကာင့္ လူေကာင္းေတြ အျပစ္မရွိသူေတြ မခ်ိမဆန္႔ မသက္ေပးသြားရတာ၊ တစ္သက္လံုး စိတ္ဒဏ္ရာေတြနဲ႔ က်ီးလန္႔စာစားက်န္ခဲ့သူေတြဖက္ကလဲ စဥ္းစား။
   • Htun Aung Gyawနယ္သာလန္မွာအပ္ထားတဲ့စာေတြကိုုNDDကၾကည့္ခြင့္မေပးဘူးလိုု႔အေထာက္ အထားနဲ႔တင္လိုုက္ေတာ့ တခ်ိဳ႕ကNDD ကိုုဘာလိုု႔ၾကည့္ခြင့္မေပးတာလဲလိုု႔မေမးၾကဘဲ၊ ငါ့ကိုုလာျပီးတိုုက္ခိုုက္စာေတြေရးလာၾကတယ္၊ဒီအခ်က္ကဘာကိုုျပသလဲ ဆိုုေတာ့ သူတိုု႔ပါးစပ္ကအမွန္တရားကိုုျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္လိုု႔ေျပာေနျပီး က်ဴးလြန္ သူေတြကိုုထိခိုုက္မွာစိုုးေနတာကိုုေဖၚျပေနတယ္။အံ့ၾသစရာေတာ့ မေကာင္းပါဘူး၊ဘယ္လိုုေျခလွမ္းေတြလွမ္းေနတယ္ဆိုုတာရွင္းေနတာဘဲ။
    6 hours ago · Like · 3
   • Min Thit တခ်ိဳ႔လူေတြက သမိုင္းမွာေနရာေကာင္းတစ္ခုကိုသာလိုခ်င္ၾကတာဘဲ အဲ့ဒီသမိုင္းကိုဘယ္လိုသန္႔ရွင္းေအာင္လုပ္ထားရမယ္ဆိုတာကိုနားမလည္ၾကဘူးဗ် အဲ႔ဒါဘဲ။ ငါတို႔ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ခဲ့တာဘဲ၊ ငါတို႔ဘယ္လိုျဖတ္သမ္းခဲ႔ရတာ ဘဲ။ လာမေျပာနဲ႔ ။ ငေပါက္ဆိုတဲ့ ေအဘီကအမူးသမားစကားနဲ႔ေျပာရရင္။ေရွာ္ဖီလဲ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ခဲ႔ဘူးတယ္။ လူေတြလဲသတ္ခဲ႔ဘူးတယ္၊ မယားငယ္လဲယူခဲ႔ဘူးတယ္။ မိန္းမ ကိုလဲအခ်ိဳ႔ယြင္းခ်က္ရွာၿပီးကြာခဲ႔ဘူးတယ္။ တေန႔လံုးလဲအရက္ေသာက္ေနတယ္။ မူးမူးရူးရူးထင္ရာလဲေဖ့ဘြတ္မွာေရးေနေသးတယ္။ အဲ႔ဒီလိုမ်ိဳးနဲ႔ေတာ့ ယေန႔ႏိုင္ငံေရးေလာကကို ငါျဖတ္သမ္းဘူးတယ္ဆိုၿပီးလာအႏိုင္မက်င့္ၾကနဲ႔ ဒီေန႔ႏိုင္ငံသာေတြဟာ သူတို႔ထင္သေလာက္ဒံုးမေဝးၾကေတာ့ဘူး
    4 hours ago · Edited · Like · 1
   • Oung K Nai ေျပာသင့္မေျပာသင့္ အေတာ္စဥ္းစားပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ရင္ထဲရွိတာကုိေတာ့ ေျပာပါရေစ။ သိမ္းထားပါတယ္ ဆုိမွ ေတာ့ မေပ်ာက္ေစခ်င္လုိ႕ ဆုိတာ ေတြးမိတယ္။ ( ဘာ သိမ္းတယ္ဆုိတာ ကုိယ့္ကိစၥမဟုတ္၍ ကုိယ္တုိင္ မသိပါ)။ မေပးဖတ္ခ်င္တာက ဘာေကာင္မွ မဟုတ္လုိ႕ ထင္ၿပီ မေပးဖတ္တာထင္ပါတယ္။ ( ေပးဖတ္ခ်င္မွေတာ့ စာၾကည့္တုိက္မွာ ထားေပးမွာေပ့ါ ဟုတ္ဖူးလား။ ) ကုိထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ခင္ဗ်ာကအမွန္ ေစတနာရွိတယ္ ဆုိရင္ မကဒတ အေရးအတြက္ ေဘးတုိက္ေျပာစရာေတာင္မလုိပါ။ ဒဲ့ ေမးပါလား။ က်ေနာ္ စဥ္းစားမရပါ... တကယ္ရုိးသားရင္ လက္ရွိ ေအဘီဥကၠဌအပါအဝင္ ဥကၠဌအေဟာင္းေတြ ခင္ဗ်ာတုိ႕ ေလးဦး ဘာလုိ႕ စကားမေျပာၾကတာလဲ။ အပင္ပမ္းခံ ဟုိအေရွ႕ခ်ျပ ဒီအေရွ႕ခ်ျပနဲ႕။ ရုိးရုိးေလး ခင္ဗ်ာတုိ႕ စကားေျပာတာကုိ သိပ္ျမင္ခ်င္တယ္။ ရလာဒ္ေကာင္းတခုေတာ့ ရမယ္လုိ႕ ျမင္ပါတယ္။ ( မထူးပါဘူး ) ၾကဳံတာနဲ႕ဆက္ ေရးၿပီ။ ခင္ဗ်ာတုိ႕ ျပည္တြင္းတို႕ ရည္မွန္းခ်က္အျပည့္နဲ႕ ျပည္တြင္း ျပန္ၿပီ ရလာဒ္ ကုိ ေရးခ်ျပပါအုံ လုပ္ေဖာ္ကုိဖက္ေတြဆီ။ မတူညီအကြဲအၿပဲနဲ႕ ဘာရလာဒ္ေတြရခဲ့တယ္ဆုိတာ။ ျပည္တြင္းက ဒီမုိကေရစီေရးလုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္ေတြ ေအဘီကုိဆက္ဆံလုိက္တာနဲ႕ ခင္ဗ်ာတို႕ ကုိ တုန္႕ျပန္ပုံ သေဘာေပါက္။ ထပ္ေျပာလုိက္အုံးမယ္.. ခင္ဗ်ာေခတ္ရဲ့ ရဲေဘာ္ေဟာင္းၾကီးေတြက ၄၀ ေက်ာ္ေတြျဖစ္ၿပီ။ ႏွစ္၂၀ ေက်ာ္က ခေလးေတြမဟုတ္ေတာ့ပါ။ ဒါလဲ ထည့္တြက္အုံး...
   • Zaw Naing အျပန္အလွန္ေရးၾကတာဖတ္ရေတာ့၊ေပ်ာ္တယ္။က်ေနာ္က ရီးစရာေတြဖတ္ရတာ ႀကိဳက္တယ္။ေက်းဇူးတင္တယ္၊ဘယ္သူဘက္မွပါဝင္ ေဆြးေႏြးျခင္းက်ေနာ္မလုပ္ဘူးေနာ္။NDD ကခင္ဥမၼာက မျပႏိုင္ပါဘူးေျပာတယ္၊ကို ထြန္းႀကီးက ၾကည့္ခ်င္တယ္၊ဒီကိစၥကို အေခ်အတင္ အျငင္းပြားေနတာထင္တယ္။ျဖစ္ႏိုင္ရင္လည္းျပလိုက္ဗ်ာ၊မျဖစ္ႏိုင္လို ့မျပ ရင္လည္း ၾကည့္ခ်င္တဲ့လူက စိတ္ေလွ်ာ့လိုက္ဗ်ာ။
   • Oung K Nai က်ဳပ္လဲ ဘယ္မွ မပါဘူး။

  • Naing Aung လြဲျပန္ျပီ...ေျမာက္ပိုင္းကိစ္စ ကို ...မကဒတက သိမ္းထားတာ...ဘယ္လို ့လို ့ အန္ဒီဒီကို သြားေတာင္းႀကည့္ရတာလည္း...မကဒတကို ေမးေပါ့...ေကာ္မရွင္ ဖြဲ ့ထားတယ္...ဖံုးနံပါတ္ေတြလည္း ေပးထားတယ္..ဆက္ႀကည့္ပါလား...ေနပါအံုး.. ေတာင္းႀကည့္ရေအာင္...ဘာကို ကိုယ္စားျပဳျပီး ေတာင္းေနတာလည္း... ခံုရံုးကလား...ဘာအမိန္ ့နဲ ့လည္း....ဒီကိစ္စကို ဒီလို ရွင္းလို ့မွ မရဘဲ..ေတာင္းေတာ့ေကာ ရပါမလား...စဥ္းစားျပီးမွလည္း လုပ္ပါဗ်ာ..ကိုယ္စီးတဲ့ ျမင္း အထီးလား အမ မွန္းမသိ...လြဲေနေရာ လြဲပါေရာ...ေနရာတခုရွာလည္း ကိုယ္အရည္ခ်င္းနဲ ့ကိုယ္လုပ္ႀကဗ်ာ...၀မ္းနည္းစရာေကာင္းတဲ့ ျဖစ္ရပ္ ႀကီးကို လာပါတ္ျပီး ဖ်ာခင္းေနတာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေအာက္တယ္
   5 hours ago · Like · 1

  • စစ္ဗိုလ္နိုင္ ရွစ္လံုးလူစံုတုန္းရန္ကုန္ကတခုၾကားခဲ့တာေလးေမးၾကည့္ပါမယ္။ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္နဲ႔မမီမီၿမင့္ဖူးကိစၥကိုအၾကပ္ကိုင္ၿပီးကိုနိုင္ေအာင္တို႔ကကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ကိုဥကၠဌရာထူးကထြက္ခိုင္းလိုက္တယ္ဆိုတာဟုတ္ပါသလား။မမီမီၿမင့္ဖူးဟာအခုရန္ကုန္မွာအဆင့္အ ၿမင့္ဆံုးအႏွိပ္ခန္းၾကီးကိုဂရန္းမီးရထားဟိုတယ္မွာဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ေနပါတယ္။ကိုနိုင္ေအာင္တို႔ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္တို႔ရန္ကုန္ ေရာက္ရင္သြားသင့္ပါတယ္။
  • ဘရာဇီး ငွက္ရိုး လြဲျပန္ျပီ...ေျမာက္ပိုင္းကိစၥ အတြက္ ေအဘီမွတ္တမ္းမ်ား ေကာ္ပီယူထားပါတယ္ဆိုတဲ့ နယ္သာလန္ အမ္စတာဒမ္က ျပတိုက္ကို ေအဘီဥကၠဌေဟာင္းအေနနဲ႔ စာေရးလွမ္းေတာင္းတာ... လက္ရွိမကဒတဆီကေရာ... အန္ဒီဒီဆီကေရာ ေတာင္းျခင္းမဟုတ္ပါ... ေျမာက္ပိုင္းမွာ က်ဆံုးသြားခဲ့သူေတြနဲ႔ လြတ္ေျမာက္လာသူေတြ ကိုယ္စားေတာင္းေပးတာပါ(မန္းေလးေတြဆံုပြဲဗီဒီယိုဖိုင္တြင္ အျပည့္အစံုေျပာထားျပီးသားပါ)... အခုအေျခအေနက တခုခုေတာ့ လြဲေနဘီ... ေအဘီမွတ္တမ္းေတြက အဲ့ ဘာမွန္းမသိတဲ့ (က်ေနာ္အခုမွ ၾကားဖူးတာ) အန္ဒီဒီဆိုလား အဲ့အဖြဲ႔အစည္းရဲ့ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ ေရာက္ေနတာေတာ့ စိတ္ပ်က္စရာပါ... ဘယ္သူမွ သေဘာေပါက္ေအာင္ လာမေျပာျပၾကလို႔ ဝင္ေျပာျပရတာပါ...

  No comments:

  Post a Comment