Friday, February 8, 2013

ABSDF သမိုင္း ABSDFရဲေဘာ္ေဟာင္း ၾကည့္ခြင့္မရွိ...


by Htay Tint on Thursday, February 7, 2013 at 5:39pm ·

သို ့
ႏိုင္ငံတကာမွာ ေနထိုင္ၾကေသာ ေက်ာင္းသားတပ္ဖြဲ ့ဝင္မ်ား

အာဏာရွင္စစ္အစိုးရကို အသက္ေပးျပီး ျဖဳတ္ခ်မယ္ဆိုတဲ့ သံမဏိစိတ္ဓါတ္ေတြနဲ ့
၁၉၈၈ အာဏာသိမ္းအျပီး လက္နက္ကိုင္နယ္ေျမအသီးသီးမွာ စုစည္းခဲ့ၾကတယ္ ။ 
အနာဂါတ္ျမန္မာျပည္အတြက္ ကိုယ့္သမိုင္း ကိုယ္ေရးခဲ့ၾကတယ္ ။

၁၉၆၂ ေနာက္ပိုင္းကစလို ့
ေရၾကည္အိုင္နဲ ့ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး စခန္းေတြမွာ
ႏိူင္ငံေရးသမားေတြ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ေတြကို
ဖမ္းဆီး ႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္တာေတြ ပေပ်ာက္ေစမဲ့
ဒီမိုကေရစီနဲ ့ လူ ့အခြင့္အေရး ကိုေလးစားတဲ့
ျပည္သူ ့အစိုးရ ့ေပၚေပါက္ဖို ့
က်ရာေနရာက တာဝန္ယူခဲ့ၾကတယ္ ။

အသက္ေပးမဲ့ တိုက္ပြဲဝင္ေတြ အခ်င္းခ်င္း
ေက်ာ္လြန္ျပီး အခ်င္းခ်င္းေတြထဲက
မယံုၾကည္သူေတြ ဖမ္းဆီးတယ္ ။
လေပါင္းမ်ားစြာ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ ့ႏွိပ္စက္တယ္ ။
ဝန္ခံခ်က္မေပးတဲ့သူေတြကို ေခါင္းျဖတ္သတ္ခဲ့ၾကတယ္ ။
ဝန္ခံသူေတြကို ဗီဒီရိုက္ ဝန္ခံလက္မွတ္ထိုးျပီး
ႏိုင္ငံတကာမွာ သားစဥ္ေျမးဆက္ လူ ့ဂုဏ္သိကၡာျငိဳးႏြမ္းေအာင္
ေတာထဲမွာ က်န္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားတပ္ဖြဲ ့ဝင္ေတြ မသိေအာင္ျဖန္ ့ေဝခဲ့တယ္ ။

ေက်ာင္းသားတပ္ေတာ္ရဲ  ့ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို
လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့သူေတြထဲက လုပ္ႏိုင္သူေတြက
ခိုးေၾကာင္ခိုးဝွက္ ခ်ိဳးေဖါက္ခဲ့ၾကတယ္ ။

က်ဳပ္တို ့ ခင္ဗ်ားတို ့ ဆႏၵေပးျပီး တင္ေျမာက္ခဲ့ဖူးတဲ့
ဗဟိုေကာ္မီတီထဲက လူတခ်ိဳ ့ရဲ  ့ ပင္ကိုယ္ ဇာတ္တိရုပ္ကို 
ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္မွာ ျမင္လာရျပီ ။
က်ဳပ္တို ့ေတာ္လွန္ေရး အင္အားေတြခ်ိနဲ ့ျပီး
ျပည္သူလူထုက က်ဳပ္တို ့ကို ထြီ ဆိုျပီး လုပ္ေအာင္
ရြံစရာ ေၾကာက္စရာ ကလိမ္ကက်စ္ အာဏာရူး
ဘယ္သူေတြလဲဆိုတာ တေန ့တျခား သိလာရျပီ ။

က်ဳပ္တို ့ရဲ  ့
ရဲေဘာ္ရဲဘက္
တိုက္ပြဲဝင္ေဖၚ ေသေဖၚေသဖက္ေတြ
ေနာက္ဆံုးကာလ နာက်ည္းစြာ ဝန္ခံလိုက္ရတဲ့ သမိုင္း
က်ဳပ္တို ့ ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္သမိုင္း
က်ဳပ္တို ့ ၾကည့္ရႈ ့ေလ့လာခြင့္မရွိေတာ့ဖူး ။

စဥ္းစားမိရင္ ရင္ဘတ္ထဲက တစစ္စစ္ နာလာတယ္ဗ်ာ ။

ABSDF ဂုဏ္သိကၡာနဲ ့ တပ္ဖြဲ ့ဝင္ေဟာင္းေတြအတြက္
က်ဳပ္တို ့ တခုခု လုပ္မွရမယ္ ။
ျဖစ္ႏိူင္တဲ့ နည္းလမ္းတဲ့ နည္းလမ္းနဲ ့လုပ္ႏိုင္တဲ့သူေတြ
လုပ္ေနသူေတြကို အားေပးပါတယ္ ။
နယ္သာလန္ႏိုင္ငံက တိက်တဲ့ဥပေဒနဲ ့
ရာဇဝတ္သားေတြ ေဖၚထုတ္မဲ့ အေထာက္အထားေတြကို
ဖြင့္ႏိုင္မဲ့ ေသာ့ဝိုင္းရွာၾကတာေပါ့ ။

ေဌးတင့္


NDD ေခါင္းေဆာင္မ်ားသိုု႔အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

ေျမာက္ပိုုင္းကိစၥကိုုပုုဂၢိဳလ္ေရးမပါဘဲအမွန္အတိုုင္းေပၚေပါက္ေရးႏွင့္
ရက္စက္လူမဆန္စြာ သတ္ျဖတ္ခံရသူမ်ား၏နစ္နာမွဳ ကိုုကုုစားေပးရန္ႏွင့္
ထိုုေၾကကြဲဖြယ္ရာအျဖစ္အပ်က္ကိုု ျပဳ လုုပ္သူအဓိကတာဝန္ရွိသူမ်ားကိုုေဖၚထုုတ္ျပီးျမန္မာ့သမိုုင္းတြင္
ထိုုကဲ့သိုု႔ျဖစ္ရပ္မိ်ဳးထပ္မံမေပၚ ေပါက္ေစဖိုု႔အတြက္မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား
သင္ခန္းစာယူနိုုင္ရန္ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ထိုုသိုု႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ထိုုစဥ္ကABSDF မွျဖန္႔ခ်ီခဲ့ေသာ
ဗီဒီယိုုတိတ္ေခြမ်ား၊ စပိုုင္လုုပ္သည့္ ကိစၥအမွဳတြဲစစ္ခ်က္မ်ား၊
မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား ကိုု ေဟာ္လန္နိုုင္ငံ အမ္စတာဒန္ျမိဳ႕ရွိ
International Institute of Social History စာၾကည့္တိုုက္တြင္
အပ္ႏွံထားေၾကာင္း သိရွိ သျဖင့္သြားေရာက္ေလ့လာရန္လိုုအပ္ လာပါသည္။
ထိုု႔အတြက္ ထိုုစာၾကည့္တိုုက္ရွိသက္ ဆိုုင္ရာပုုဂၢိဳလ္သိုု႔စာေရးသားေတာင္းဆိုုခဲ့ရာေ
အာက္ပါ ျပန္ၾကားစာကိုုရရွိခဲ့ပါသည္။On Tue, Feb 5, 2013 at 2:54 PM, ----------------- wrote:
Dear ----------------,
I'm sorry to say but I learned today from NDD
that they will not give permission to access
the ABSDF archives (for this particular ABSDF archive
which is listed as a NDD collection permission from
both NDD and ABSDF is needed)
I'm still waiting for a formal reply from ABSDF,
but since you need permission from both,
one negative answer is enough to deny you permission to the documents.
kind regards

Eef Vermeij
Regional Representative for Southeast Asia.

အထက္ပါစာကိုုေအာက္ပါအတိုုင္းဘာသာျပန္ေပးလိုုက္ပါသည္။
လုူၾကီးမင္း။
ကြ်န္ေတာ္စိတ္မေကာင္းစြာနဲ႔ဒီစာကိုုျပန္ၾကားလိုုက္ပါတယ္
ဒီေန႔မွာNDDကABSDFရဲ႕ မွတ္တမ္းမ်ား(Archives) ကိုုၾကည့္ရွဳခြင့္ကိုုမေပးနိုုင္ေၾကာင္း
အေၾကာင္းၾကားစာကိုုလက္ခံရရွိ ခဲ့ပါတယ္။
(အဓိကABSDF မွတ္တမ္းမ်ားသည္ NDD၏စုုေဆာင္းထားမွဳမ်ားျဖစ္ျပီး
ထိုုအဖြဲ႔ႏွစ္ ဖြဲ႔လံုုးမွသေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာၾကည့္ရွဳခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္)

ကြ်န္ေတာ္အခုုအခ်ိန္အထိ ABSDF ထံမွျပန္ၾကားစာကိုုမရရွိေသးပါဘူး၊
ဒါေပမဲ့ခင္ဗ်ားတိုု႔အေနနဲ႔ ဒီအဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခုုလံုုးရဲ႕သေဘာတူညီးခ်က္ရမွသာ
ၾကည့္ရွဳခြင့္ရ မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီNDDရဲ႕ျငင္းပယ္ခ်က္တခုုထဲနဲ႔
ခင္ဗ်ားေတာင္းဆိုုတဲ့ၾကည့္ရွဳခြင့္ကိုုျငင္းပယ္လိုုက္ရပါတယ္။
ၾကင္နာစြာျဖင့္
Elf Vermeij
အေရွ႕ေတာင္အာရွေရးရာေဒသ တာဝန္ခံ

အထက္ပါစာအရ ေဒါက္တာနိုုင္ေအာင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး
ယခုုသူ႔ဇနီးခင္ဥမၼာ ဥကၠဌ လုုပ္ေနတဲ့ NDD ဟာအမွန္တရားေတြကိုုတူးေဖၚေတြ႔ရွိေတာ့မွာကိုု
စိုုးရိမ္တဲ့အတြက္ပိတ္ပင္လိုုက္တာ ကိုု အထင္အရွားေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ထိုု႔အတုူဘဲABSDF ေခါင္းေဆာင္ေတြကလဲႏွာေစးေနတာ ေတြ႔ရမွာဘဲ၊
ဘာျဖစ္လိုု႔ဒီေလာက္ေၾကာက္ေနၾကတာလဲ??။
ကိုုယ္မွန္ရင္ဘာမွေၾကာက္ေနစရာပိတ္ပင္ေနစရာမလိုုဘူးလိုု႔ယံုုၾကည္တယ္။
ဒီစာရမွ ဒီမွတ္ တမ္းေတြကိုုABSDF တဖြဲ႔ထဲမဟုုတ္ဘဲ
NDD ကဝင္ျပီး ထိမ္းထားတယ္ဆိုုတာထင္ရွားတယ္။
ABSDF ဟာNDD ေလာင္းရိပ္ေအာက္ကရံုုးမထြက္နိုုင္ဘဲျဖစ္ေနတယ္ဆိုုရင္
ABSDF ဟာ အလြန္ဂုုဏ္သိကၡာက်ေတာ့မွာျဖစ္တယ္။
NDD ဟာလက္နက္ကိုုင္ေတာ္လွန္ေရးကိုုမယံုုၾကည္ ေတာ့ပါဘူးဆိုုျပီး
ABSDF ကေနဗဟိုုေကာ္မီတီဝင္အမ်ားစုုထြက္ျပီး
ကိုုနိုုင္ေအာင္ ဦေဆာင္မွဳ႕ နဲ႔တည္ေထာင္ခဲ့တာအမ်ားအသိ။
လက္နက္ကိုုင္ေတာ္လွန္ေရးကိုုသစၥာေဖါက္သြားခဲ့ျပီး
လက္ နက္စြန္႔မွေထာက္ပံ့မယ္
၊ေငြေပးမယ္ဆိုုတဲ့ NGOsေတြရဲ႕ဝယ္မွဳကိုုေ
ငြနဲ႔လက္နက္နဲ႔လဲလွယ္ခဲ့ တာအမ်ားသိတယ္။

NDD ကိုုဦးေဆာင္တဲ့ကိုုနိုုင္ေအာင္ ေျမာက္ပိုုင္းသတ္ျဖတ္မွဳမွာ
သူတာ ဝန္ခံတယ္၊
တတ္နိုုင္သမွ်ပူးေပါင္းကူညီပါ့မယ္လိုု႔
လူသိရွင္ၾကားထုုတ္ေဖၚေျပာဆိုုခဲ့ေပမဲ့
အခုုသူ႔မိန္းမခင္ဥမၼာကၾကည့္ခြင့္မေပးနိုုင္ဘူးလိုု႔ျငင္းလိုုက္ျပီ။

ခင္ဥမၼာကၾကည့္ခြင့္မေပးနိုုင္ဘူးဆိုုတာ
သုူ႔ေယာက္က်ားကမၾကည့္ေစခ်င္လိုု႔ဘဲလိုု႔ယူဆလိုု႔ရ မယ္ထင္တယ္။
ေျမာက္ပိုုင္းနဲ႔ဆိုုင္တဲ့စစ္ခ်က္ေတြကိုု
ဒီအဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ရဲ႕သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ မွၾကည့္ လိုု႔ရမယ္ဆိုုေတာ့
ဒီမွန္တမ္းေတြကိုုဒီႏွစ္ဖြဲ႔သေဘာတူညီခ်က္ေတြနဲ႔
မေဖ်ာက္ဖ်က္နိုုင္ဘူးလားလိုု႔စိုုးရိမ္လာမိတယ္၊
အေထာက္အထားေတြကိုုမေဖ်ာက္ဖ်က္နိဳင္ ေအာင္ဘယ္လိုုကာကြယ္ၾကမလဲ။

ကိုုနိုုင္ေအာင္ကိုုဂတိစကားအတိုုင္းမွတ္တမ္းေတြကိုု
ၾကည့္ခြင့္ေပးဖိုု႔ဒီေနရာကေနေတာင္းဆိုု တယ္။
ပုုဂၢိဳလ္ေရးေတြမေရးဘူးလိုု႔ေနေပမဲ့ဒီလိုုညစ္ပတ္မွဳေတြ
လုုပ္လာရင္ဖြင့္ေရးလာရလိမ့္ မယ္၊အမွန္တရားကိုုသတၱိရွိရွိရင္ဆိုုင္ပါ၊

အေျပာတမ်ိဳးအလုုပ္တမ်ိဳးလုပ္ရမဲ့အခ်ိန္မဟုုတ္ ေတာ့ဘူး။
ABSDF ကိုုလဲေမးရေတာ့မယ္၊
ဒီမွတ္တမ္းေတြၾကည့္ခ်င္တယ္လိုု႔ကိုုမ်ိဳးဝင္းကိုုအေၾကာင္းၾကား ခဲ့တယ္၊
သူလဲဘယ္သူေတြအပ္ထားတယ္၊ ဆိုုတာမသိဘူးျဖစ္ေနတယ္။
အဲဒီေတာ့အရင္လူေတြ ကိုုနိုုင္ေအာင္တိုု႔၊
ဆယ္ျပားေက်ာ္ေက်ာ္တိုု႔ ဒီဗီဘီကခင္ေမာင္ဝင္း တိုု႔ကိုု
ဘာေတြလုုပ္ခဲ့တယ္ဆိုုတာပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေမးျပီး
ေျမာက္ပိုုင္းကိစၥအျဖစ္မွန္ေပၚေပါက္ ေရးအတြက္ေကာ္မီတီဖြဲ႔ထားျပီး
နယ္သာလန္မွာမွတ္တမ္းေတြကိုုဘယ္သူအပ္ထားမွန္းမသိ၊
သြားၾကည့္ဖိုု႔လဲမၾကိဳးစား သြားၾကည့္မဲ့သူေတြကိုုလဲ
အားမေပးေတာ့မျဖစ္ေစနဲ႔လိုု႔သတိိေပးခ်င္ တယ္။

သံခဲမိန္းမကလဲ ေျမာက္ပိုုင္းကိစၥမွာသူကအကုုန္သိေနသလိုုေျပာဆိုုေရးေနျပီး
ေခါင္း ေဆာင္လုုပ္သူေတြအာဏာမရူးပါဘူးလိုု႔ေျပာေနတာေတြဟာ
ABSDFကဒီကိစၥမွာေျမာက္ပိုုင္း ေခါင္းေဆာင္လုုပ္ခဲ့သူေတြကိုုပင္းျပီး
ကာကြယ္ေနတယ္လိုု႔အထင္ေရာက္ေစတယ္။
ႏွစ္ေပါင္း၁၀ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာေနရာယူခဲ့ျပီးျပီး၊
ဦးစိန္ဝင္းေတာင္သေဘာေပါက္လိုု႔
ရာသက္ပန္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဘဝကႏွဳတ္ထြက္သြားျပီ။
အျဖစ္မွန္ေပၚေအာင္လုုပ္မွာလား
ဖံုုးဖိေနၾကအံုုးမွာလား
မိမိကိုုယ္ကိုုျပန္ေမးၾက။

ထြန္းေအာင္ေက်ာ္
13Unlike ·  · 
 • စစ္ဗိုလ္နိုင္ ရွစ္လံုး ကိုေန၀င္းေအာင္အင္တာဗ်ဴးနွင့္ကိုစိုးလင္းအင္တာဗ်ဴးမွာေဒါက္တာနိုင္ေအာင္ နဲ႔အဖြဲ႔ကရိုက္စစ္ၿပီးမိုးသီးေထာက္လွမ္းေရးလားဟုေမးရာႏွစ္ေယာက္စလံုးကမဟုတ္ဘူးေၿဖ။မိုးသီးဘက္ကဘယ္သူေထာက္လွမ္းေရးလဲဟုဆက္ေမးရာႏွစ္ေယာက္စလံုးကေဌးနိုင္ဟုေၿဖ။ဒါကိုခင္ဗ်ားတို႔ဘယ္လိုေၿဖရွင္းမလဲ။ေဌးနိုင္ ေထာက္လွမ္းေရးမဟုတ္တာေသခ်ာလို႔လား
 • Htay Tint က်ဳပ္က သူ ့အကို အရင္းဘဲ ။ က်ဳပ္နဲ ့ တအိပ္ယာထဲ အိပ္ျပီး ၾကီးလာတာ ။http://www.facebook.com/photo.php?fbid=133498330139895&set=a.108043586018703.14443.100004391858271&type=1&theater
  ဒဂံုဇံု ၂ ၁၉၈၄
  ေထာက္လွမ္းေရးေတြ မသိေအာင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
  သိမ္းဆည္းထားတဲ့ ကိုေဌးႏိုင္ မွတ္တမ္း
 • စစ္ဗိုလ္နိုင္ ရွစ္လံုးကိုေန၀င္းေအာင္အင္တာဗ်ဴးကိုၾကည့္ပါ။ၿပည္တြင္းကကိုစိုးလင္းအင္တာဗ်ဴးကိုဖတ္ပါ။ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းေပးေတြက မိသားစုကို အသိေပးရသလား
 • စစ္ဗိုလ္နိုင္ ရွစ္လံုးဘာစာရြက္လဲဗ်။ေဘာ္လီေဘာလက္ေရြးစင္ကေထာက္လွမ္းေရးသတင္းေပးမလုပ္ဘူးေၿပာတာလား။ဘာဆိုင္လို႔လဲဗ်။
 • စစ္ဗိုလ္နိုင္ ရွစ္လံုးအဓိကေမးရမွာကကိုေန၀င္းေအာင္နဲ႔ကိုစိုးလင္းကဘာေၾကာင့္လူေတြအမ်ားၾကီးထဲကေဌးနိုင္ကိုေရြးထုတ္ေၿဖရတာလဲ။
 • Htay Tint အဲဒီတံုးက မိုးသီးလူေလ . စစ္ေရးတာဝန္ခံလုပ္ေနတဲ့လူ ။
 • စစ္ဗိုလ္နိုင္ ရွစ္လံုးေဌးနိုင္ေထာက္လွမ္းေရးဆိုတာကိုေန၀င္းေအာင္နဲ႔ကိုစိုးလင္းပါးစပ္ကေနတဆင့္ေဒါက္တာနိုင္ေအာင္ကဆက္ၿဖန္႔ေပးတာမဟုတ္လား
 • Htay Tint ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္မွာ ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒရွိတယ္ ။ လူမသတ္ရဖူး ။
 • စစ္ဗိုလ္နိုင္ ရွစ္လံုး အဲဒါကေတာ့က်ေနာ္မသိဘူး။က်ေနာ္ေလ့လာေနတာကေထာက္လွမ္းေရးသတင္းေပးဟုတ္မဟုတ္
 • စစ္ဗိုလ္နိုင္ ရွစ္လံုး ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္မွာ ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရလူမသတ္ရဆိုရင္ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္တရားရံုးမွာဘဲရွင္းရမွာမဟုတ္ဘူးလား။
 • စစ္ဗိုလ္နိုင္ ရွစ္လံုး ဘာေၾကာ္င့္မိုးသီးနဲ႔ပိုရင္းတဲ့သူေတြကိုေက်ာ္ၿပီးေဌးနိုင္လို႔ေၿဖရတာလဲ။
 • စစ္ဗိုလ္နိုင္ ရွစ္လံုး နွစ္ေယာက္ခြဲစစ္တာကိုလည္းတိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ေဌးနိုင္နာမည္ကိုဘာလို႔တူတူေဖၚတာလဲ
 • Htay Tint ဆရာေနဝင္းေအာင္ ဗီဒီယိုဖိုင္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ နားေထာင္ၾကည့္ပါအံုး ။ နာမည္ေတြေပးျပီး ဟုတ္လားလို ့ဝန္ခံခိုင္းတာေလ ။
 • Way Min အဲဒါေတြက အဓိက တာ၀န္ရွိတဲ့သူေတြနဲ. တုိက္ရုိက္ ေျပာရမဲ့ကိစၥေတြ ...ကုိေ႒းနိုင္ ေထာက္လွမ္းေရးမဟုတ္ဘူးလုိ. ယံုၾကည္တဲ့သူက အကုိရင္း ေတာအထူခုိခဲ့တဲ့သူ ........ေထာက္လွမ္းေရးပါလုိ. စြပ္စဲြခဲ့သူေတြက တစိခ်ိန္တစ္ခါက ေသြးဆာေနတဲ့ သူ ... ကဲ ရွစ္လံုးၾကီးေရ ...... ေတာင္ပုိင္းနဲ. ေျမာက္ပုိင္းေတြမွာ ေသခဲ့တဲ့ သူေတြ အားလံုး ေထာက္လွမ္းေရးေတြ ခ်ည္းပဲ လုိ.ခင္ဗ်ား ဆုိလုိတာလား ........
 • စစ္ဗိုလ္နိုင္ ရွစ္လံုးကိုစိုးလင္းေၿဖတာအဲဒီလိုမဟုတ္ပါ။က်ေနာ္တို႔ွႏွစ္ေယာက္လံုးတိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ေဌးနိုင္နာမည္ကိုထြက္မိသြားတယ္တဲ့
 • Way Min ကုိေ႒းနိုင္ ကုိေထာက္လွမ္းေရးပါလုိ. စြပ္စြဲနိုင္တဲ့ အေထာက္အထား ေလးမ်ားျပနိုင္ၾကရဲ.လား ........... ေဘးကလူက ေထာက္လွမ္းေရးပါလုိ. ေျပာတုိင္း သတ္ပစ္ရေလာက္တဲ့အထိ အသိဥာဏ္တံုးတဲ့ သူေတြ ေအဘီ ထဲမွာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေနတာလား ..........လူညီရင္ ဤ ကုိကၽြဲဖတ္ ခ်င္တာ ေက်ာင္းသား တပ္ဖဲြ.က ေခါင္းေဆာင္ေတြ လား မသိလုိ. ေမးစမ္းပါရေစ ရွစ္လံုးၾကီးေရ ....သိခ်င္လုိ.ပါ
 • စစ္ဗိုလ္နိုင္ ရွစ္လံုးေထာက္လွမ္းေရးဟုတ္မဟုတ္အခုထိမသိနိုင္ေသးပါ။။ေထာက္လွမ္းေရးမဟုတ္ဘူးဆိုတာေတြဘဲၾကားေနရလို႔။သူတို႔ေၿပာေနာကတဲ့အခ်က္ေတြထဲကဘဲေရွ့ေနာက္မညီတာေတြသံသယၿဖစ္စရာေတြကိုေလ့လာေထာက္ၿပေနတာ
 • စစ္ဗိုလ္နိုင္ ရွစ္လံုး ဟုတ္မဟုတ္အဲဒီအေထာက္အထားေတြဟာခင္ညြန္႔စစ္ေထာက္လွမ္းေရးဆီမွာဘဲရနိုင္မယ္။
 • Way Min ရွစ္လံုးၾကီးေရ ငွက္ဖ်ားမိထားတဲ့သူတစ္ေယာက္ အနွိပ္စက္ခံရတဲ့အခ်ိန္ စိတ္ဓါတ္ပ်က္ျပားေနခ်ိန္မွာ ေသခ်င္စိတ္ေပါက္တာ ...... စကားေတြ ေရွ.ေနာက္မညီတာ ကုိ အတည္ယူလုိ.ရသလားဗ်.....အဲဒီလုိ စကားေတြေရွ.ေနာက္မညီတိုင္း သာ သတ္ပစ္ရမယ္ ဆုိရင္ မီုးသီး နဲ. နိုင္ေအာင္ ကုိ ခင္ဗ်ား အရင္သြားသတ္ဗ်ာ
 • စစ္ဗိုလ္နိုင္ ရွစ္လံုး ABSDF မွတ္တမ္းေတြအရလဲတဖတ္သတ္ေထာက္လွမ္းေရးဆိုလ်င္အဓိပၸါယ္မရွိပါ။မထုတ္ၿပန္နိုင္ေတာ့ခက္တယိ။
 • စစ္ဗိုလ္နိုင္ ရွစ္လံုး မဟုတ္ဘူးအခုလတ္တေလာအင္တာဗ်ဴးေတြကိုေၿပာတာ။
 • Way Min ေထာက္လွမ္းေရး မွတ္တမ္းထဲမွာလဲ ကုိေ႒းနိုင္ ဆုိတာ ေတာခုိေက်ာင္းသား ဆူပူသူ ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္အျဖစ္ပဲ ရွိေနတယ္ ဆုိရင္ေရာ ခု ျဖစ္ခဲ့တ့ဲ ကုိေ႒းနိုင္ ေသဆံုးမွဳ.မွာ တရားခံေတြ ျဖစ္တဲ့သူေတြကုိ ဘယ္လုိ ခင္ဗ်ား အေရးယူနိုင္မလဲ ဆုိတာ အရင္ ေတြးေတာထားသင့္တယ္ဗ်
 • Htay Tint ရွစ္လံုး ဝင္ျပီး စဥ္းစားေပးတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ။ သူမ်ားေတြ ဘယ္လို ျမင္လဲဆိုတာ သိရေတာ့
 • Way Min ၈၈ ေနာက္ပုိင္း မွာ ေထာက္လွမ္းေရးရဲ. နည္းဗ်ဴဟာေတြ နဲ. ေအဘီ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ. အာဏာလုပဲြ ေတြၾကား မတရားခံခဲ့ရတဲ့ သူေတြ လုိ.ပဲ ျမင္တယ္
 • စစ္ဗိုလ္နိုင္ ရွစ္လံုးေထာက္လွမ္းေရးကသူတို႔လုပ္တဲ့တန္ၿပန္ေအာ္ပေရးရွင္းမွတ္တမ္းေတြမွာဘာမွမရွိရင္သူတို႔တြဟာသတင္းေပးေတြမဟုတ္ပါ။
 • စစ္ဗိုလ္နိုင္ ရွစ္လံုး ဖတ္ရသေလာက္ေဌးနိူင္ဟာမိုးသီးအာဏာကိုလုမဲ့သူလုနိုင္မဲ့သူမဟုတ္ပါ။
 • Way Min ေအဘီေခါင္းေဆာင္ေတြ အာဏာလုတယ္ လုိ.ေျပာလုိ. စြပ္စဲြတယ္ မထင္နဲ.အုန္းဗ် ..........ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာျပီးမွ ေျပာတာ ........ေတာင္နဲ.ေျမာက္ေတာင္ ခ်ိတ္ ဆက္ မမိ ၊ ဥကၠ႒ နဲ. စစ္ဦးစီးေတာင္ မတည့္ခ်င္ ........ ဥကၠ႒ေဟာင္း ဆုိတာကလဲ ဆဲြမယ္ ဖ်ဲမယ္ တကဲကဲ လက္ရွိဥကၠ႒ ေတာင္ မတားနိုင္ က်ေနာ္ေျပာတာ ဟုတ္မဟုတ္ လင္ဗ်ား သိမွာေပါ့
 • Way Min ရွစ္လံုးကလဲ ကုိေ႒းနိုင္ က အာဏာ မလုနိုင္ေပမဲ့ သူ.ေနာက္လုိက္ မျဖစ္နိုင္တာ ေၾကာင့္ ဆုိရင္ေရာ ဗ်........ အဘက္ဘက္ကေတြးစမ္းပါဗ်ာ
 • စစ္ဗိုလ္နိုင္ ရွစ္လံုးကိုသံခဲမိန္းမေရးတာေတြအရလည္းေၿမာက္ပိုင္းကိစၥဟာအာဏာလုတဲ့ပြဲမၿဖစ္နိုင္ပါ။တဖက္ထဲကဟာကိုက်ေနာ္မယံုနိုင္ပါ။
 • Tin Maung Tun ကိုယ္ဟာ ဘယ္သူဘယ္၀ါဆိုတာကို ရုပ္ပုံမျပရဲဘဲ၊ သတၲိမရွိတဲ့ ေ၀ဘန္တဲ့သူေတြလည္း ရွိတာပဲကိုး။ 
  ေအဘီအက္ဒီအက္ဖ္တပ္ဖဲြ့ တစ္ဖဲြ့လုံးႏွင့္ပါတ္သက္တဲ့ အေထာက္အထားေတြကို မိမိကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းျဖစ္ေအာင္ ခိုးယူသြားခဲ့ျခင္းသည္ အလြန္ႀကီးမားေသာ ျပစ္မွဳက်ဴးလြန္ရာ ေရာက္ပါသည္။ ထ
  ...See More
 • Way Min ေထာက္လွမ္းေရးမွာ တန္ျပန္ေတြ ဒလံေတြ ပါမစ္နစ္ေတြ အရံေတြ အကူ ေတြ အားလံုးကုိဖုိင္ ဖလုိဒါေတြနဲ. ရွိျပီးသားပါဗ်ာ .........မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြလဲ အတိအက်ထားရွိထားခဲ့တာ ပါ........
 • စစ္ဗိုလ္နိုင္ ရွစ္လံုး အဲဒါဆိုမိုးသီးကေဌးနိုင္ကိုစၿပီးေထာက္လွမ္းေရးလို႔စြတ္စြဲရမွာေလ။
 • စစ္ဗိုလ္နိုင္ ရွစ္လံုး ဒါေေပါ့ဗ်ာ.အဲဒါေတြၾကည့္ခြင့္ရရင္အကုန္ရွင္းၿပီ
 • Way Min ေအဘီ ေတာင္ပုိင္းမွာ ေရာ ေျမာက္ပုိင္းမွာပါ ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္ပါ ရွစ္လံုးရ ..အုပ္စုကဲြေတြ မရွိဘူးလား ........... ကုိေ႒းနိုင္တုိ. အခ်ိန္ကာလ တုန္းကလဲ ဒီလုိပဲေပါ့ဗ်ာ ......... ငါနွင့္မတူ ငါ့ရန္သူ ....ငါ့မူမလုိက္ ရွင္းပလုိက္ဆုိတဲ့ ဆုိတဲ့ စကားေတြ ........... ကြန္ျမဴ နစ္ ခပ္သန္းသန္း အေျပာအဆုိ္ေတြ ခုထိ မေဖ်ာက္နိုင္ေသးတဲ့ ကြန္ျမဴ မက် ဆုိရွယ္မက် ဒီမီုမက်တဲ့ သူ တစ္ေယာက္အေနနဲ. တပည့္တပန္းေတြ မ်ားျပီး အုပ္စုဖဲြ.တာ မဆန္းပါဘူး
 • စစ္ဗိုလ္နိုင္ ရွစ္လံုး ABSDF မွတ္တမ္းေတြထဲမွာေတာ့သိပ္ထူးထူးၿခားၿခားပါစရာမရွိေထာက္လွမ္းေရးၿဖစ္သည္ဆိုတာဘဲအက်ယ္တ၀င့္ေတြ႔ရမွာဘဲ။သို႔ေသာ္ေလ့လာနိုင္ရင္ပိုေကာင္းမယ္။
 • Way Min ၾကည့္ခြင့္မရတာေတာ့ အေသအခ်ာပဲေလ ...... မထူးျခားဘူးေတာ့ မထင္နဲ.ဗ် ....... ဖုိင္တစ္ခုမွာ အနည္းဆံုး စာမ်က္နာ ၁၅ မ်က္နာေက်ာ္တယ္ .... ........ မီုးသီးဖုိင္ဆုိရင္ ဒိထက္မ်ားမယ္ထင္တာပဲ .......
 • စစ္ဗိုလ္နိုင္ ရွစ္လံုးအုပ္စုကြဲတိုင္းထင္သလိုသတ္ခြင့္ရရင္ကုန္ၿပီေပါ့ွဗ်ာ။အခုေၿပာေနတဲ့ေဌးနိုင္အကိုေရာဟိုတရားသူၾကီးေဟာင္းေထာက္လွမ္းေရး စြတ္စြဲခံရသူေတြအသက္ရွင္ေနၾကတာဘဲ။
 • Way Min ရွစ္လံုးၾကီးလဲ ေသခ်ာေတြးစမ္းပါဗ်ာ ......... လွည္ကြက္ဆုိတာ ေထာက္လွမ္းေရး တစ္ခုတည္းမွာပဲ ရွိတာ မဟုတ္ဘူးဗ်... .. လွည့္ကြက္ေကာင္းရင္ တပ္ေကာင္း ေတာင္ ေထာင္းေထာင္းေက် တယ္ ေလ ဗ်ာ ..ေသေသခ်ာခ်ာေတြး
 • စစ္ဗိုလ္နိုင္ ရွစ္လံုး မိုးသီးဖိုင္ဆိုတာဘာပါလဲက်ေနာ္မသိလို႔
 • စစ္ဗိုလ္နိုင္ ရွစ္လံုး ေထာက္လွမ္းေရးလွည့္ကြက္လို႔ေၿပာတာလား
 • Way Min က်ေနာ္ ဒဲ့ပဲေျပာမယ္ဗ်ာ ေထာက္လွမ္းေရး ရဲ. လွည့္ကြက္နဲ. ေအဘီ ေခါင္ေဆာင္ေတြရဲ. အုပ္စုခဲြအာဏာျပိဳင္ မွဳ. ေတြ ေၾကာင့္ ၾကားက သူေတြ ခံရတာ
 • Way Min ေထာက္လွမ္းေရးက သိမ္းထားတဲ့ မီုးသီးရဲ. ကုိယ္ေရး အခ်က္အလက္ေဒတာ ဖုိင္ေတြကုိေျပာတာ ဗ်
 • စစ္ဗိုလ္နိုင္ ရွစ္လံုး အဲဒါေတြခင္ညြန္႔ၿပုတ္တဲ့အခါမဖ်က္ဆီးခဲ့ဘူးဆို။၇င္တေန႔မွာၾကည့္လို႔ရနိုင္တယ္။
 • Way Min အဖဲြ.အစည္းတိုင္းမွာ အာဏာျပိဳင္ တဲ့ လွည့္ကြက္ေတြ ရွိစျမဲပဲဗ် ......... ဦးခင္ညြန္. ဘာေၾကာင့္ျပဳတ္ လဲ ........ေအဘီဘာေၾကာင့္ ျပိဳကဲြသြားလဲ ..ဖဒုိမန္းရွာ ဘာေၾကာင့္ လုပ္ၾကံခံရသလဲ ......... ဆုိ္တာေတြ က သက္ေသေပါ့ ရွစ္လံုးၾကီးရ
 • စစ္ဗိုလ္နိုင္ ရွစ္လံုး ဒါဆိုေထာက္လွမ္းေရးတနည္းတဖံုပါတာကိုေတာ့ခင္ဗ်ားလက္ခံတယ္ေပါ့။
 • စစ္ဗိုလ္နိုင္ ရွစ္လံုး ဟုတ္ပါတယ္နိုင္ေအာင္မိုးသီးကြဲတာရွင္းေနတာဘဲ
 • Way Min လက္ခံတယ္ဗ် ..........
 • စစ္ဗိုလ္နိုင္ ရွစ္လံုးဟုတ္ၿပီေလ။က်ေနာ္ကလည္းေထာက္လွမ္းေရးဘယ္သူမွမဟုတ္ဆိုတဲ့အေပါက္လုပ္ေနၾကလိုတာ႔ေထာက္ၿပေနတာပါ.
 • Way Min ေထာက္လွမ္းေရး ဆုိတာ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ ပါမစ္နစ္ ျမိဳ.ေပၚက သူေတြေတာင္ လမ္းၾကိဳ လမ္းၾကားက ဂ်ေလဘီေတြရဲ. ေဒတာေတြ ကုိ စနစ္တက် ထားေသးတာပဲ..... စဥ္းစားၾကည့္ေပါ့ဗ်ာ
 • Way Min ကဲ အလုပ္ကိစၥေလးေပၚလာလုိ. ေအာက္ေတာ့မယ္ ျပန္တက္လာမွပဲ ဆက္ေဆြးေႏြးၾကတာေပါ့ ရွစ္လံုးၾကီးေရ
 • စစ္ဗိုလ္နိုင္ ရွစ္လံုး https://www.facebook.com/photo.php?fbid=469623169754281&set=a.431197800263485.88807.301458409904092&type=1
  သန္လ်င္ျမိဳ.နယ္ NLD ပါတီရံုးအတြင္း သတင္းေပးတစ္ဦးအား ေဖၚထုတ္ရရွိ။

  အမ်ိဳးသားဒီမိ...See More
 • Royal Komoeသမိုင္းအမွန္ကိုသိခ်င္ပါတယ္။တဖြဲ႔ကေျပာတမိ်ဳးေတြျဖစ္ေနလို႔ပါ။ဒါေပမယ့္စစ္ေျမျပင္မွာဒါးဒါးခ်င္းေသနတ္ေသနတ္ခ်င္းမဟုတ္ပဲအသားခြတ္ႀကီးေသေပးလိုက္ရတာေတာ့ေတာ္ေတာ္လူမဆန္တာပဲ။ဒါေတာင္ဒီအျဖစ္ကအီးေရာအီးေရာနဲ႔ျပီးမွာလား။ခံရတဲ႔လူုေတြဘက္ကေတာင္းပန္ေပးတယ္။ဝန္ခံေပးတယ္ဆုိရင္အနည္းနဲ႔အမ်ားေက်နပ္မွာပါ။က်ဴးလြန္သူေတြကလည္းဘာလို႔ဝန္ေလးေနတာလဲ။
  23 hours ago via mobile · Like · 1
 • Min Thit စစ္ဗိုႏုိင္ရွစ္လံုး ဆိုတဲ႔လူခင္ဗ်ား
  ေျမာက္ပိုင္းကိစၥေတြမွာ ေထာက္လွမ္းေရးဟုတ္တယ္
  မဟုတ္ဘူးဆိုတာက်ေနာ္ကေတာ့စိတ္မဝင္စားပါ။
  လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ေၾကြးေၾကာ္သူေတြဟာ လူ႔အခြင့္အ
  ေရးကိုတကယ္ေလးစားလုိက္နာတယ္ မနာဘူးဆိုတာကိုသာစိတ္ဝင္စားပါတယ္

  လူမဆန္မူ၊ မင္းမဲ႔စရုိက္၊ အာဏာကိုထင္ရာလုပ္မူကသာ အဓိကစိတ္ဝင္
  စားရမဲ႔ေျမာက္ပိုင္းကိစၥအႏွစ္သာရျဖစ္တယ္။
  အားလံုးကိုေမးပါရေစ
  တကယ္လို႔မ်ားေထာက္လွမ္းေရေတြအကုန္အစစ္အမွန္ဆိုရင္
  အဲ့ဒီလို လက္ေတြေခ်ေတြထဲသံရုိက္သြင္း၊ မီးရိူ႔၊ ဖင္ထဲကိုသံေခ်ာင္းထည့္ေမႊ
  လက္ေတြေျခေတြကိုဓါးနဲ႔ခုတ္ျဖတ္၊မိုင္းေတြနဲ႔ကပ္ၿပီးခြဲ၊ အမ်ိဳးသမီးအဂၤါထဲမွာ 
  အဆိတ္ေတြထည့္ထားတယ္ဆိုၿပီးႏိူက္ရွာ . . . . . အဲ႔ဒီလုိလုပ္ထာေတြဟာ
  ဒီမိုကေရစီအတြက္တိုက္ပြဲဝင္ၿပီး စစ္အစိုးရကိုျဖဳတ္ခ်လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုကယ္
  တင္မဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြလားလို႔ . . . . . .
  21 hours ago · Like · 6
 • Wunna Htun ေထာက္လွမ္းေရးဆိုတိုင္း တရားလက္လြတ္သတ္ခြင့္မရွိပါ။ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒေတြမွာ စစ္သံု႕ပန္းေတြကို ဘယ္လုိဆက္ဆံရမယ္ဆိုတာ ရိွၿပီးသားပါ။ ဒီလိုလူမဆန္စြာသတ္တာဟာ ယဥ္ေက်းမႈရွိတဲ႕ ဘယ္လူ့႕အဖြဲ႕အစည္းကမွ လက္မခံပါဘူး။
  12 hours ago · Like · 1
 • စစ္ဗိုလ္နိုင္ ရွစ္လံုး စစ္သံုးပန္းနဲ႔သူလွ်ိဴလံုး၀မတူပါ။ကမာၻေပၚကၾကိက္တဲ့လက္နက္ကိုင္တပ္(တရား၀င္စစ္တပ္၊ေတာ္လွန္ေရးတပ္အားလံုး)တိုက္ပြဲကာလမွာသူလၽိဴမိရင္လူ႔အခြင့္အေရးေပတံနဲ႔ဘယ္သူမွမက်င့္သံုးပါ။ေအဘီထက္သက္တမ္းရင့္တဲ့လက္နက္ကိုင္အားလံုးသြား ၾကည့္ပါ.ေထာက္လွမ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္မသက္ကအဓိကၾကပါတယ္။
 • စစ္ဗိုလ္နိုင္ ရွစ္လံုးကိုယ့္အဖြဲ႔အစည္းကိုၿပိဳကြဲေအာင္လုပ္ဖြဲ႔၀င္လာတဲ့သူလ်ိဴတေယာက္မိတယ္ဆိုရင္အားလံုးမိဖို႔ဘာမဆိုလုပ္ၾကေတာ့မွာပါ။အေမရိကန္စစ္တပ္လိုေခတ္မွီပစၥည္းေတြရွိရင္ေတာ့ခံရသူေတြနည္းနည္းသက္သာမွာပါ။
 • စစ္ဗိုလ္နိုင္ ရွစ္လံုး အေမရိကန္မွာေတာင္ဥပေဒအရtortureလုပ္ခြင့္မရွိေတာ့Enhanced interrogation techniques လို႔ေၿပာင္းသံုးပါတယ္။ဂြာတာနာမိုမွာအဲဒီဒဏ္ေတြမခံနိုင္ေတာ့လို႔သတ္ေသသြားသူ အနည္းဆံုး၆ေယာက္ရွိပါၿပီ။
 • စစ္ဗိုလ္နိုင္ ရွစ္လံုးအေမရိကန္လည္းဒီမိုကေရစီနဲ႔လူ႔အခြင့္အေရးေတြကာကြယ္ဖို႔စစ္တိုက္တယ္လို႔ေၿပာပါတယ္။တကယ္ေနရာတိုင္းက်င့္သံုးပါသလား။ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔လက္ေတြ႔လုပ္ငန္း စဥ္အၿမဲတမ္းထပ္တူမက်နိုင္ပါ။ဗမာစစ္တပ္နဲ႔နွိုင္းယွဥ္ေၿပာရင္ပိုဆိုးပါမယ္။
 • Tamar Khin ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ (အေမရိက)ေရ က်မက အကုန္သိသလိုေရးေနတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ခင္ဗ်ာ့ ထိုင္ကိုးကြယ္ေနတဲ့ နန္းေအာင္ေထြးျကည္ လုပ္ခဲ့ေျပာခဲ့တာေတြနဲ့ က်မ ျကားသိထားခဲ့ရတာေတြ အေပၚ ျပန္ေမးခြန္းထုတ္ေရးထားတာပါ၊ မွတ္တမ္း မွတ္ရာေတြ ေဖ်ာက္ပစ္မွာ သိပ္အစိုးရိမ္မေနျကပါနဲ့ ဒီကိစ္စေတြ လုပ္တုန္းက မရိုးသားခဲ့ရင္ အမွဳ့ေဖ်ာက္ခ်င္ရင္ နဂိုကတည္းက
 • Tamar Khin ဗြီဒီယိုရိုက္ခဲ့တာေတြ ။ သတင္းေထာက္ေတြ ေခၚျပခဲ့ျကတာေတြကအစ ဘာမွတ္တမ္းမွတ္ရာမွ ထားေနျကစရာ အေျကာင္းေတာင္ မရွိဘူး၊ အခုေျပာေနတဲ့သူေတြကို ထုတ္ေပးရေအာင္ အဲဒီလူေတြက ဆံုးျဖတ္ႏိုင္တဲ့ တရားသူေတြျကီးမို့လို့ လား။ ဒါမွ မဟုတ္ဖြတဲ့လူေတြလား၊
 • ဘရာဇီး ငွက္ရိုး က်ေနာ္ေတာ့ ဘာမွတ္တမ္းမွ မရွိေတာ့ဘူး ၾကားတာပဲ...

No comments:

Post a Comment